Iwona Jażdżewska

Iwona Jażdżewska profesor UŁ,
Uniwersytet Łódzki

Temat: konferencja

Pracownia Regionalna GIS wa Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Centrum GIS UG organizują konferencję- GIS w nauce - liczmy na integrację środowiska i wymianę doświadczeń.

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chcieliśmy zaprosić Państwa w dniach 4-5 czerwca 2012 r. na konferencję naukową, której głównym przesłaniem jest spotkanie i wymiana wiedzy naukowców wykorzystujących w swoich pracach naukowych System Informacji Geograficznej. Zależy nam aby podzielili się doświadczeniami naukowymi w zakresie „Wizualizacji i modelowania procesów przestrzennych”. Chcielibyśmy aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Tak szeroko zakreślona tematyka winna zainteresować przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych w tym m.in. ekologów, hydrologów, klimatologów, urbanistów, socjologów, ekonomistów, geografów miast, geografów społecznych, historyków, archeologów, a także informatyków.

Zaproszenie kierujemy zarówno do młodych adeptów nauki, którzy wykorzystują wizualizację jak i modelowanie procesów przestrzennych w swoich badaniach na stopień, oraz doświadczonych badaczy, którzy wykorzystują te zagadnienia lub interesują się nimi. Planujemy, że konferencja będzie cykliczna (co 2 lata), a jej organizacji podejmą się liczne zaprzyjaźnione ośrodki geograficzne, którym zależy na rozwoju naukowym tej dyscypliny. Zgłoszenia referatów prosimy przysyłać do końca stycznia 2012 r. na adres e-mailowy gis.jazdzewska@gmail.com.

Kierownik naukowy konferencji:
prof. UŁ dr hab. Iwona Jażdżewska, kierownik Pracowni Regionalnej GIS , WNG UŁ
prof. UG dr hab. Jacek Urbański , kierownik Centrum GIS WOiG UG
Piotr Noszczyński

Piotr Noszczyński Archeolog,
Forschungsstelle
Kaiserpfalz
Ingelheim

Temat: konferencja

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń”
24 listopada 2015 r; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/302
http://www.ihs.uksw.edu.pl/sites/default/files/KONFERE...

Następna dyskusja:

GIS w nauce - konferencja w...
Wyślij zaproszenie do