Dariusz D.

Dariusz D. TRANSPACK24 -
Opakowania z atestem
UN

Temat: IATA aircargo raport - LUTY 2014

Tempo wzrostu rynków frachtu lotniczego nieznacznie spadło w lutym, osiągając wzrost na poziomie 2,9% w porównaniu do lutego 2013. Jest to spadek w stosunku do 4,3% wzrostu wypracowanego w styczniu. Jednakże porównując dwa pierwsze miesiące roku 2014 do tego samego okresu w roku ubiegłym zauważalny jest silny wzrost na poziomie 3,6%, który znacznie przewyższa wyniki za cały 2013 rok (1,4%).

* Zaobserwowano spowolnienie dotychczasowego trendu wzrostu objętości frachtu lotniczego o 2,8% (pierwszy wykres poniżej). Choć może być to pierwszy objaw długofalowego spowolnienia, podstawowe czynniki wpływające na wielkość frachtu lotniczego utrzymują się na dość dobrym poziomie, co może sugerować, że lutowy spadek spowodowany był wyłącznie czynnikami sezonowymi.

* Nasz model frachtu lotniczego wskazuje, że na 2,9% wzrost wolumenu transportu lotniczego (wyrażony w tkm) w lutym, w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym, wpływ miał wzrost wolumenu handlu światowego, który odpowiada za około 2,0% z odnotowanych 2,9%. Model wskazuje również, że nieznaczny spadek wskaźnika rotacji zapasów mógł ograniczyć wzrost wolumenu transportu o około 1,2%. Jednakże wzrost stanu zapasów, który najprawdopodobniej odzwierciedla poprawę warunków gospodarczych, może być zwiastunem nadchodzącego wzrostu sprzedaży.

* Wyniki regionów w lutym były niejednolite. Bliskowschodnie linie lotnicze nadal wykazują najwyższe wzrosty sięgające 11,9%, a przewoźnicy z tego regionu stale zwiększają swoje możliwości transportowe oraz liczbę obsługiwanych połączeń. Przewoźnicy europejscy od drugiej połowy 2013 roku obserwują stały wzrost popytu na fracht lotniczy. Przyczyną tego pozytywnego trendu jest wychodzenie regionu z recesji. Efektem jest odnotowany w lutym 5,5% wzrost wolumenu transportu lotniczego (wyrażonego tkm). Dla porównania, przewoźnicy z Azji Pacyficznej, którzy w ostatnich miesiącach obserwowali znaczny wzrost popytu na fracht lotniczy, powodowany przez przyspieszenie rozwoju handlu w regionie, w zasadzie nie odnotowali wzrostu objętości transportu lotniczego w lutym (0,1%) w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.

więcej na http://aircargo.pl