Skuteczna rekrutacja

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Cześć. Podpisujemy o świadczenie usług kurierskich. Przygotowałam zatem umowę powierzenia przetwarzania danych dla kuriera, który odmawia jej podpisania powołując się na działanie na podstawie Ustawy Prawo pocztowe i Prawo przewozowe i dla zrealizowania usługi potrzebują zatem podstawowych danych umożliwiających wykonanie usługi. Przesłanką legalności takiego działania jest Art.23.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 2016, poz. 922). Klient nie powierza nam danych odbiorców tylko przetwarzanie tych danych:
"...jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną ...".

Czy kurier (...) Zobacz więcej
30.10.2017, 19:32

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Jeżeli firma jest operatorem pocztowym w rozumieniu Prawa pocztowego, ma rację.
Jeżeli nie jest, konieczna (...) Zobacz więcej
30.10.2017, 20:29

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Operatorem pocztowym w rozumieniu prawa pocztowego jest wg mojej wiedzy tylko Poczta Polska, zatem kurier nim (...) Zobacz więcej
30.10.2017, 20:38

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Adriana L.:
Operatorem pocztowym w rozumieniu prawa pocztowego jest wg mojej wiedzy tylko Poczta Polska
Nie, wiele firm kurierskich też już jest.
30.10.2017, 21:42

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

A możesz mi jeszcze wytłumaczyć skąd ta różnica w podejściu do kurierów niebędących operatorem a tych, którzy taki status mają? Tym drugim mogę udostępniać tylko na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 3 i na tym kończą się formalności czy muszę takie udostępnienie wskazywać np. w (...) Zobacz więcej
31.10.2017, 08:14

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Adriana L.:
A możesz mi jeszcze wytłumaczyć skąd ta różnica w podejściu do kurierów niebędących operatorem a tych, którzy taki status mają?
Ci pierwsi nie realizują wobec tych danych żadnych własnych celów przetwarzania - chociaż jestem otwarty na argumenty ich ABI, że jest inaczej :)
Przetwarzają dane wyłącznie w celach zleceniodawcy.

Ci drudzy mają w prawie pocztowym określone własne cele przetwarzania i przetwarzają dane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 uodo.
Tym drugim mogę udostępniać tylko na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 3
Nie możesz im danych udostępniać, lecz tylko powierzać - z gwarancją ich usunięcia lub zwrotu po upłynięciu wskazanego w umowie okresu retencji danych.

Art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo nie jest żadną w tym przypadku podstawą udostępnienia (gdyby ktoś się upierał przy udostępnieniu), ponieważ przekazanie danych innej firmie nie jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (dostarczenia towaru zamówionego przez klienta). Przecież możecie dostarczyć towar samodzielnie. Korzystacie z podwykonawcy, więc powierzacie dane do przetwarzania.
31.10.2017, 08:34

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Już chyba mi się rozjaśnia. Więc jeśli korzystamy z podwykonawcy niebędącym operatorem pocztowym --> umowa powierzenia przetwarzania;
Jeżeli korzystamy z Poczty lub kuriera będącego operatorem --> brak konieczności podpisania umowy powierzenia przetwarzania w oparciu o regulacje prawa pocztowego i 23 ust.1 pkt 2 uodo.

Gdyby to podsumować jakimiś prostymi słowami, ilekroć dane przekazuję podmiotowi, który ma odpowiednie umocowanie w ustawie, wówczas nie jest konieczna umowa powierzenia przetwarzania.

Czy można to zastosować np. do operatorów komunikacyjnych działających w oparciu o ustawę prawo telekomunikacyjne? (...) Zobacz więcej
31.10.2017, 09:48

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Adriana L.:
Jeżeli korzystamy z Poczty lub kuriera będącego operatorem --> brak konieczności podpisania umowy powierzenia przetwarzania w oparciu o regulacje prawa pocztowego i 23 ust.1 pkt 2 uodo.
Tak.
Gdyby to podsumować jakimiś prostymi słowami, ilekroć dane przekazuję podmiotowi, który ma odpowiednie umocowanie w ustawie, wówczas nie jest konieczna umowa powierzenia przetwarzania.
Tak bym tego nie ujął. Za każdym razem powinnaś przeprowadzić analizę, czy podmiot, któremu przekazujesz dane, będzie realizować jakieś własne cele przetwarzania, czy będzie samodzielnie decydować o celach i środkach przetwarzania.
Czy można to zastosować np. do operatorów komunikacyjnych działających w oparciu o ustawę prawo telekomunikacyjne?
Oczywiście. To odrębni administratorzy.
31.10.2017, 10:21

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Czy w takim wypadku powinnam ująć kuriera w wykazie zbiorów danych w rubryce dot. udostępnienie danych ze zbioru (...) Zobacz więcej
5.11.2017, 18:41

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

M.zd. operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni jako kategoria (...) Zobacz więcej
6.11.2017, 07:08
Jan S.

Jan S. Trener biznesu / ODO
/ ABI

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Moim zdaniem możliwe jest także udostępnienie danych kurierowi w ramach art. 23 ust.1 pkt. 3.

Jako analogię proponuję sytuację biura podróży, które dla swoich wczasowiczów rezerwuje hotele i miejsca u przewoźnika.

Jeśli kurier przyjmie umowę powierzenia to super, ale wg mnie te umowy z kurierami są (...) Zobacz więcej
6.11.2017, 15:44

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Jan S.:
Moim zdaniem możliwe jest także udostępnienie danych kurierowi
Jakie własne cele przetwarzania realizuje kurier niebędący operatorem pocztowym?
6.11.2017, 17:07

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Adriana L.:
Już chyba mi się rozjaśnia. Więc jeśli korzystamy z podwykonawcy niebędącym operatorem pocztowym --> umowa powierzenia przetwarzania;
Jeżeli korzystamy z Poczty lub kuriera będącego operatorem --> brak konieczności podpisania umowy powierzenia przetwarzania w oparciu o regulacje prawa pocztowego i 23 ust.1 pkt 2 uodo.

Przepisy Prawa pocztowego posługują się terminem "operator wyznaczony", ale to kwestia nomenklatury. Takim operatorem na lata 2016-2025 została wyznaczona Poczta Polska S.A. (Ukryty link (zaloguj się, żeby zobaczyć)), a zgodnie z art. 46 Prawa pocztowego: "Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest OBOWIĄZANY operator wyznaczony".

Zaznaczę, że powyższe spostrzeżenia dotyczą świadczenia przez Pocztę Polską S.A. tylko usług pocztowych. W przypadku realizacji usług nie stanowiących usług pocztowych przekazanie Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych klientów wymaga podpisania umowy powierzenia zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
7.11.2017, 09:12

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Mikołaj C.:
Przepisy Prawa pocztowego posługują się terminem "operator wyznaczony", ale to kwestia nomenklatury. Takim operatorem na lata 2016-2025 została wyznaczona Poczta Polska S.A.
Nie tylko operator wyznaczony jest uprawniony do realizacji usług pocztowych. Każdy operator pocztowy.
Zaznaczę, że powyższe spostrzeżenia dotyczą świadczenia przez Pocztę Polską S.A. tylko usług pocztowych. W przypadku realizacji usług nie stanowiących usług pocztowych przekazanie Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych klientów wymaga podpisania umowy powierzenia zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
Budzisz moje wątpliwości ;)
Jakie usługi niebędące usługami pocztowymi może realizować poczta (lub inny operator pocztowy)?
8.11.2017, 12:40
Jan S.

Jan S. Trener biznesu / ODO
/ ABI

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Paweł G.:

Jakie własne cele przetwarzania realizuje kurier niebędący operatorem pocztowym?

Świadczenia usługi kurierskiej, a w ramach tego: dokumentowanie pobrania i wydania paczek. Prowadzenie ewidencji świadczonych usług na potrzebę rozliczeń finansowych i podatkowych. Prowadzenie korespondencji związanej z dostawą zleconych przesyłek.
8.11.2017, 15:33

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

To są cele biznesowe, a ja pytałem, jakie własne cele przetwarzania danych realizuje kurier? Żadnych. Wszystkie czynności przetwarzania realizuje nie dla siebie, lecz dla klienta. Klient (...) Zobacz więcej
8.11.2017, 21:20

Temat: Powierzenie czy udostępnienie danych z art. 23 uodo -...

Adriana L.:
Cześć. Podpisujemy o świadczenie usług kurierskich. Przygotowałam zatem umowę powierzenia przetwarzania danych dla kuriera, który odmawia jej podpisania powołując się na działanie na podstawie Ustawy Prawo pocztowe i Prawo przewozowe i dla zrealizowania usługi potrzebują zatem podstawowych danych umożliwiających wykonanie usługi. Przesłanką legalności takiego działania jest Art.23.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 2016, poz. 922). Klient nie powierza nam danych odbiorców tylko przetwarzanie tych danych:
"...jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną ...".

Czy kurier ma rację?
Dyskusja długa ale mało owocna ;)

Odpowiedź jest jedna - Tak, kurier ma rację (pod warunkiem ...).
art. 14 Prawa pocztowego Dz.U.2017.1481 t.j. z dnia 2017.08.02 stanowi podstawę świadczenia usług pocztowych w ogólności. (Poczta Polska jest w szczególności operatorem wyznaczonym)
Art. 15 tegoż prawa wskazuje kiedy następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej (co jest usługą pocztową wyjaśnia art.2).

To w zasadzie by wystarczyło gdyby nie rozdział 2 tej ustawy. Nie każda firma kurierska może świadczyć usługi pocztowe. Wymogiem jest by ów kurier znalazł się w rejestrze operatorów pocztowych. Jeśli wasz kurier posiada aktualny wpis do rejestru usług kurierskich, to nie ma potrzeby zawierania dodatkowej umowy o powierzeniu. Ma zastosowanie art. 23.1.2. uodo. Jeśli jednak kurier nie jest w stanie okazać się wpisem lub wpis jest nieaktualny, to z braku podstawy 23.1.2. uodo możliwe jest zawarcie umowy powierzenia (art.31.) lub 23.1.3. jeśli z treści umowy pomiędzy wami, a waszym klientem wynika, że przesyłka będzie realizowana przez tego konkretnego kuriera i klient wyraża na to zgodę.
I to jest ten warunek... ;)
9.11.2017, 08:05

Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej dyskusji

Zarejestruj się

Następna dyskusja:

Poczta Polska - powierzenie...
Wyślij zaproszenie do