konto usunięte

Temat: Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA zaprasza na szkolenia z...

Aby zwiększyć umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi oraz ich rodzinami w środowisku lokalnym w najbliższym czasie organizowane będą szkolenia budowania środowiskowych systemów pomocy dzieciom, młodzieży oraz ich rodzin. Szkolenia przygotują uczestników do prowadzenia projektów systemowych oraz pracy ulicznej.

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU PRACY Z DZIECMI MARGINALIZOWANYMI ORAZ ICH RODZINAMI – BUDOWANIE ŚRODOWISKOWYCH SYSTEMÓW POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZIN

Prowadzący:
mgr Adrian Kowalski, Monika Bajka, mgr Barbara Kaczmarczyk – Wichary, zaproszeni goście.

Odbiorcy:
organizacje pozarządowe, samorządowe, osoby indywidualne. Grupa – 10 – 14 osób

Cel:
zwiększenie umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi oraz ich rodzin w środowisku lokalnym; przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia projektów systemowych oraz pracy ulicznej.

Długość cyklu:
4 zjazdy x 5 dni x 8 godz. = 160 godzin formy:


trening interpersonalny
warsztaty – tematyka pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami marginalizowanymi
grupy wsparcia
wykłady – psychologia rozwojowa + psychopatologia
seminaria – elementy pracy ulicznej, budowanie systemów pomocy dzieciom
wizyty studyjne
konsultacje

Po Więcej informacji skontaktuj się z nami:
ulica@fundacjaulica.pl
Adrian Kowalski: adrian@anioly24.pl
tel. 501 747 646
Marta Byrska: tel. 784 002 421


Miejsce realizacji szkolenia: Katowice
Czas trwania szkolenia: 160godz.
Koszt szkolenia: 500 pln
Koszt szkolenia nie obejmuje: wyżywienia, przejazdów uczestników na szkolenia oraz do wizytowanych projektów. TI> NOCLEGÓW

Harmonogram:
4 sesje = 160 godzin,
w tym:
I sesja – 5 dni x 8godz./dzień = 40 godzin
II sesja – 5 dni x 8godz./dzień = 40 godzin
III sesja – 5dni x 8godz./dzień = 40 godzin
IV sesja – 5 dni x 8godz./dzień = 40 godzin
SUMA: 160 godzin /w tym 20 godzin konsultacji/


I sesja – 5 dni
prezentacja uczestników szkolenia oraz trenerów
prezentacja szkolenia – określenie celu, form i metod pracy
wykład - pojęcie pracy środowiskowej oraz próba zdefiniowania pojęcia dziecka ulicy, dziecka marginalizowanego
trening interpersonalny


II sesja – 5 dni
warsztat z zakresu nawiązywania pierwszego kontaktu indywidualnego
podstawy pracy z grupą oraz rodzinami podopiecznych
warsztat z zakresu obserwacji, charakterystyki oraz diagnozy miejsc swojej pracy – praca w terenie
warsztat z zakresu budowania oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci
warsztat z zakresu planowania i prowadzenia zajęć adresowanych do odbiorców


III sesja – 5 dni
warsztat z zakresu pogłębiania kontaktu z klientem indywidualnym
warsztat z zakresu pogłębiania kontaktu z grupą
warsztat z zakresu współpracy uczestników szkolenia w ramach całego zespołu
poszukiwanie środków na rzecz projektów środowiskowych
warsztat z zakresu budowania mini projektów pracy z klientem
budowanie marketingu na rzecz swoich organizacji


IV sesja – 3 dni
współpraca ze społecznością lokalną na rzecz dzieci marginalizowanych (nawiązywanie kontaktów, budowanie sieci współpracy, przygotowywanie imprez itd.)
zajęcia praktyczne z zakresu pracy z dzieckiem , z grupą oraz ze społecznością lokalną – wizyty studyjne w zaprzyjaźnionych organizacjach pracujących na rzecz dzieci ulicy
omówienie mini projektów przeprowadzonych przez uczestników szkolenia
weryfikacja zajęć przeprowadzonych przez uczestników szkolenia
podsumowanie


Wszystkie ww. tematy są jedynie wstępną propozycją szkolenia prowadzonego przez Fundację. Szczegółowy i realny plan szkolenia będzie zależał od bezpośredniego zapoznania się z problemami poszczególnych osób, zespołów.