Lucyna Tomaszewska

Lucyna Tomaszewska JESTem :O)SOBĄ

Temat: Integracja osobista

Integracja Osobista
To stałe uważne dążenie do: szlachetnej jedności z samą/ym sobą, wewnętrznej spójności, wielowymiarowej integracji życia w perspektywie cało-życiowej,zintegrowanego rozwoju osobistego,świadomej realizacji swojego potencjału,
Jest to proces świadomej samorealizacji,rozwijanie talentów i możliwości, wypełnianie swojego przeznaczenia - powołania

.LucynaT:o)