Skuteczna rekrutacja
K F.

K F. Branżowe Koło
Finansowe

Temat: Spotkanie Branżowego Koła Finansowego - 18-02-2016 g. 17.00

Pierwsze w tym roku spotkanie Branżowego Koła Finansowego odbędzie się 18 lutego o godzinie 17.00 przy ul. Świętokrzyskiej 20 (sala 214, II piętro). .

Temat: Wyzwania stojące przed zakładami ubezpieczeń w związku z implementacją Solvency II.

Prelegent: Katarzyna Kędziora – biegły rewident, właściciel firmy Audit&Consulting services, wcześniej kierownik zespołu kosztów w Biurze Planowania i Kontrolingu PZU SA i PZU Życie SA, dyrektor Departamentu Controllingu ING Nationale Nederlanden TUnŻ S.A., były członek Podkomitetu Rachunkowości w Europejskim Stowarzyszeniu Zakładów Ubezpieczeń (CEA), były członek Podkomitetu Rachunkowości Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS). Współpracowała z Ministerstwem Finansów w zakresie opracowania przepisów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości w zakładach ubezpieczeń. Była również radcą Prezesa ds. rachunkowości w KNUiFE. Jest współautorem książki „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń” pod redakcją prof. A. Karmańskiej

Ze względów organizacyjnych uprzejma prośba o wcześniejsze potwierdzenie obecności na adres mailowy Ani Janiszewskiej (Koordynatora Koła: a.janiszewska@iia (...) Zobacz więcej
27.01.2016, 16:15

Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej dyskusji

Zarejestruj sięWyślij zaproszenie do