Piotr Lenar

Piotr Lenar właściciel, AMA Film
Academy

Temat: Rekrutacja w krakowskiej szkole filmowej - Akademii Multi...

Przyszli adepci sztuki filmowej znajdą jeszcze wolne miejsca na trzech kierunkach: scenariopisarstwa, produkcji filmowej i aktorstwa filmowego.

Kierunek ScenariopisarstwoJest to roczny, dwu semestralny kurs, przygotowujący słuchaczy do pracy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Program zajęć obejmuje kompleksowe przygotowanie do zawodu scenarzysty, z naciskiem na kształtowanie umiejętności rozwoju własnego pomysłu w strukturę scenariusza, kreację postaci, pisanie dialogów oraz naukę sposobu prezentacji scenariusza. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza, wybranej przez słuchacza formy filmowej.

Kierunek Produkcja Filmowa

Jest to roczny, dwu semestralny kurs, w nowoczesny sposób kształcący osoby zainteresowane pracą producenta filmowego. Podczas zajęć słuchacze będą mieli możliwość poznania profesjonalnych technik kreowania oraz doprowadzania do końca kompletnego produktu audiowizualnego - od momentu jego powstania, aż do sukcesywnej sprzedaży.
Jest to kierunek przygotowujący do pracy w produkcji filmowej w sposób kreacyjny, mający na celu wprowadzanie projektów filmowych na rynek. Jednocześnie daje podstawy umiejętności organizacji produkcji filmowej.

Kierunek Aktorstwo Filmowe

Jest to roczny, dwu semestralny kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, naukę dynamiki środków aktorskich wobec obrazu ekranowego, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem. Absolwenci tego kursu są w pełni przygotowani do pracy w filmie i telewizji. Jest to unikalny kurs w Polsce, prowadzony przez fachowców.