Piotr Lenar

Piotr Lenar właściciel, AMA Film
Academy

Temat: II TURA REKRUTACJI NA KIERUNKI W AKADEMII MULTI ART

II tura rekrutacji w Akademii Multi Art na Kierunek Postprodukcji, Kierunek Dokumentalny, Kierunek Filmowy i Kierunek Operatorski.

Zaocznie reżyseria filmowa, sztuka operatorska, montaż filmowy, efekty specjalne VFX, film dokumentalny od września i października 2012 w AMA.

Dla wszystkich, którzy chcą zostać filmowcami ,Akademia Multi Art prowadzi nabór na kierunki: Kierunek Filmowy, Kierunek Dokumentalny, Kierunek Postprodukcji, oraz II Semestralny Kurs Operatorski.

Akademia Multi Art , staje się tym samym Szkołą Filmową kształcącą w nowoczesnych zawodach produkcji filmowej oraz technologii obrazu filmowego.

Kierunek Postprodukcji filmowej obejmuje dwa semestry (jeden rok) i podzielony jest na dwa etapy . – pierwszy wspólny dla wszystkich słuchaczy oraz drugi, zależny od wyboru specjalizacji- montaż filmowy, efekty cyfrowe VFX oraz postprodukcja obrazu- Color Grading.

Kurs jest przeznaczony dla tych, którzy zaczynają pracę w postprodukcji filmowej, jak i dla tych , którzy chcą swoje umiejętności pogłębić na poziomie profesjonalnym

Pierwszy semestr obejmuje naukę wspólną elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku i analizy filmowej, oraz konstrukcji dzieła filmowego.

Drugi semestr to wybrane specjalizacje. Można wybrać jedną lub wiele specjalizacji:
Montaż ( obrazu i dźwięku ),
VFX ( cyfrowe efekty specjalne ),
Color Grading ( korekcja barwna obrazu ).

II TURA REKRUTACJI: od 20.08- 01.10.2012

Kierunek Dokumentalny obejmuje dwa semestry (jeden rok). Jest to kurs realizacji filmu dokumentalnego i reportażu TV.

Prowadzący Kurs są fachowcami w swojej dziedzinie. Zapewniają wysoki oraz profesjonalny poziom kształcenia. Wśród nich można wyróżnić:
Jacka Bławuta, Tomasza Wolskiego oraz Marcina Koszałkę.
Zajęcia będą także prowadzić specjaliści reportażu telewizyjnego z TVP, TVN i Discovery Channel.

Wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne z przewagą praktyki. Analizy filmowe, zadania realizacji różnych form dokumentalnych i reportażowych, montaż obrazu i dźwięku, podstawy technologii sprzętowej, praktyka w TV.
Nauka podstaw przygotowania projektu i jego produkcji. Promocja i sprzedaż.

II TURA REKRUTACJI: od 20.08- 18.09.2012

Trwa także nabór na nasze stałe kierunki:

Kierunek Filmowy - obejmuje cztery semestry (dwa lata) i podzielony jest na dwa etapy – pierwszy wspólny dla wszystkich słuchaczy oraz drugi, zależny od wyboru specjalizacji- reżyseria filmowa lub sztuka operatorska. Każdy z etapów trwa po dwa semestry. Na pierwszym roku kierunku filmowego wszyscy słuchacze będą uczyć się reżyserii, sztuki operatorskiej, produkcji filmowej, montażu i postprodukcji w stopniu ogólnym.

Drugi rok, będzie służył pogłębieniu wiedzy filmowej
i zdobytego doświadczenia na jednej z dwóch specjalizacji – reżyserii filmowej lub sztuki operatorskiej. Reżyserzy uczyć się będą zasad inscenizacji, dramaturgii filmowej, techniki realizacji scenariopisarstwa, podstaw zasad produkcji pracy z aktorem, realizacji poszczególnych gatunków filmowych. Operatorzy uczyć się będą techniki technologii filmowej, sztuki oświetlenia, opanowania systemów kamerowych, podstaw montażu I efektów specjalnych I współpracy z reżyserem także realizacji wszystkich gatunków filmowych. Drugi rok również obfituje w zajęcia praktyczne, wsparte wiedzą teoretyczną niezbędną do pogłębiania doświadczenia.

II TURA REKRUTACJI: od 20.08.2012- 01.10.2012

II Semestralny Kurs Operatorski obejmuje jeden semestr, w ramach którego słuchacze będą uczyć się opowiadania obrazem, operatorskiej analizy filmowej, fotografii, techniki i technologii operatorskiej, elementów języka filmowego, pracy na taśmie kamerami filmowymi, fotochemii, eksponometrii, zasad kodowania i obróbki obrazu, koloryzacji, sztuki operatorskiej, zasad oświetlania. Przewiduje się również praktyki na planach filmowych, studio TV, magazynie oświetleniowym oraz studio post-produkcyjnym.

II TURA REKRUTACJI: od 20.08.2012- 10.09.2012

Wszystkie zajęcia w AMA odbywają się w systemie weekendowych zjazdów, średnio co dwa tygodnie. Po zakończeniu nauki na każdym z kierunków otrzymasz Certyfikat lub Dyplom AMA, sygnowany wpisem do rejestru niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdobyte kontakty podczas praktyk na planie filmowym oraz nauki w szkole, zapewnią możliwość stawiania kolejnych kroków w karierze filmowej. Nauczanie przez znanych, czynnych realizatorów filmowych z różnych dziedzin jest bezcenne. Stąd już krótka droga do prawdziwej filmowej działalności i wykorzystania zdobytych umiejętności oraz wiedzy na gruncie zawodowym.

Pozwól nam odkryć Twój talent i przekuć go w praktyczne umiejętności.

Akademia Multi Art.
Ucz się od najlepszych!

info:
Kierunek
FilmowyKierunek
Operatorski


Kierunek
Dokumentalny


Kierunek
Postprodukcji


ZAPISY

Kontakt:
sekretariat@akademiamultiart.pl

Szkoła Filmowa Akademia Multi
ArtObrazek