Temat: Kto przyłapie mieszkańców Jasła na czytaniu?

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza wszystkie osoby lubiące fotografować do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Prace można nadsyłać do dnia 15 października 2007 r. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona komisja.

Celem konkursu jest pokazanie jak i gdzie w miejscach publicznych takich jak ulica, park, basen, urząd, przychodnia, sklep, autobus itp. czytają jaślanie. Organizatorzy proszą o nadsyłanie osobiście wykonanych fotografii czytających jaślan w formie elektronicznej na adres: trutana@mbp.jaslo.pl

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe. Nazwiska zwycięzców konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki /www.mbp.jaslo.pl/ w listopadzie br.

Regulamin konkursu:

- do wzięcia udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy jaślanie
- zdjęcie musi być przesłane w formie elektronicznej na adres trutana@mbp.jaslo.pl, wraz z przesłanym zdjęciem należy podać swoje dane (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres oraz e-mail)
- przesyłając zdjęcie uczestnik konkursu musi zapewnić, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich
- przesyłając zdjęcie uczestnik musi zapewnić, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku
- biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia oraz opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronach www bibliotek