Temat: mój wiersz Kiedy Słowo bólem się stało

Kiedy Słowo
bólem się stało
a Ciało
z Krzyżem
złączyło się w jedno
zapłakał Bóg