Wojcich Bielawski

Wojcich Bielawski Politechnika
Lubelska

Temat: VB export do XML dla SAP i problemy

Witam, próbuję napisac makro do exportowania danych z excela do SAP
podczas importu zwraca mi komunikat

SAP RFC Fehler bei Zugriff auf Baustein= Z_PP_VISUAL_PRINT_LABEL. Siehe Fehlertext in Loging-Tabelle. = 102= Das gelesene XML-Dokument hatte ein ungültiges Format.

czy któs wie, pomoże jak rozwiązać ten problem