Radek Czahajda

Radek Czahajda Samorząd Studencki
Politechniki
Wrocławskiej

Temat: Dlaczego projekty IT w Polsce odnoszą porażkę?

Zgodnie z badaniami Standish Group 75% projektów IT odnosi porażkę - przekraczają planowany czas realizacji projektu, budżet lub ograniczają zakres projektu. Zespół badawczy pod kierownictwem dr. Kazimierza Frączkowskiego i patronatem IPMA oraz PTI szuka odpowiedzi na pytanie - jakie są czynniki wpływające na sukces i porażkę projektów IT w Polsce?

Jeśli chcą Państwo również poznać odpowiedź na to pytanie, aby lepiej realizować przyszłe projekty IT, zarówno jako zleceniodawca i zleceniobiorca, zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w badaniu.

To tylko 10 minut w podziękowaniu za które przekażemy Państwu wyniki przeprowadzonych badań.

http://pmresearch.pl/ankieta/

Na odpowiedzi czekamy do 10.02.2017.