Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Cześć,
dajcie znać jakie wrażenia po egzaminie i jakie zadania sprawiły Wam trudność. Rozwiążemy je wspólnie na grupie.
Proszę o podesłanie skanu zadań. Poniżej będę pisał jakie już zestawy mam.

Polecam napisać maila do KNF z prośbą o klucz swoich odpowiedzi wraz
z punktacją. Przyda się w ewentualnych odwołaniach.
Piszemy na adres: egzaminy@knf.gov.pl ("W dniu 17 marca 2024 roku składałem/składam
egzamin I etapu na Doradcę Inwestycyjnego. Proszę o przesłanie
klucza moich odpowiedzi wraz z punktacją. Numer rejestru lub pesel.
Imię i nazwisko.")

Klucze Komisja wysyła po podaniu wyników egzaminu. Na kluczu widać wyłącznie ile punktów otrzymaliśmy za dane zadanie. Nie jest wskazana prawidłowa odpowiedź.

Odwołania. Po wynikach są zazwyczaj 3 dni na odwołania. Do odwołań szukamy zadań za które otrzymaliśmy 0 lub -1 punkt. Przeglądamy je pod kątem czy są to zadania w których uważamy, że:
- Komisja nie uznała poprawnej odpowiedzi,
- zadanie było źle skonstruowane (nie logiczne/ nie było jednoznaczne),
- było więcej poprawnych odpowiedzi lub żadna nie była poprawna,
- pytanie wykraczało poza program tematyczny egzaminu.

Jeżeli ktoś trafi na takie zadanie to proszę o informację na forum, lub bezpośrednio do mnie na maila. Ja też przeglądnę zadania i jak na coś trafię to będę pisał o tym na forum.

Pozdrawiam,
Marcin Reszka
Doradca Inwestycyjny nr 335
http://reszka.edu.pl/
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Zestaw numer 1, 2 i 4 już mam. Brakuje zestawu numer 3.Ten post został edytowany przez Autora dnia 17.03.24 o godzinie 21:54
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Inwestor rozważa nabycie większościowego pakietu w spółce gold. Jego wymagana stopa zwrotu to 15%. Analizując ostatnie roczna sprawozdanie sp. Gold analityk oszacował parametry wyceny.
Zysk netto 1 000 000
Amortyzacja 200 000
Zm. Kap.obr. 200 000
Wyd. Inwestycyjne 300 000
Zmiana długu wyemitowanego 200 000
Rynkowa wartość długu 3 500 000
Przyjmując że wolne przepływy dla akcjonariuszy FCFE będą rosły w kolejnych latach w tępie 3% rocznie wyznacz wartość sp. Gold
A 8 328 001
B 7 725 000
C 10 123 423
D 6 648 000
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Bartłomiej N.:
Inwestor rozważa nabycie większościowego pakietu w spółce gold. Jego wymagana stopa zwrotu to 15%. Analizując ostatnie roczna sprawozdanie sp. Gold analityk oszacował parametry wyceny.
Zysk netto 1 000 000
Amortyzacja 200 000
Zm. Kap.obr. 200 000
Wyd. Inwestycyjne 300 000
Zmiana długu wyemitowanego 200 000
Rynkowa wartość długu 3 500 000
Przyjmując że wolne przepływy dla akcjonariuszy FCFE będą rosły w kolejnych latach w tępie 3% rocznie wyznacz wartość sp. Gold
A 8 328 001
B 7 725 000
C 10 123 423
D 6 648 000
Przy drugim podejściu stwierdziłem że caschflow to 1000+200-200-300+200(nowy dług,czyli dodatni p. Pieniężny) 900

900*1.03/0.15-0.03= 7 725 000
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Bartłomiej N.:
Bartłomiej N.:
Inwestor rozważa nabycie większościowego pakietu w spółce gold. Jego wymagana stopa zwrotu to 15%. Analizując ostatnie roczna sprawozdanie sp. Gold analityk oszacował parametry wyceny.
Zysk netto 1 000 000
Amortyzacja 200 000
Zm. Kap.obr. 200 000
Wyd. Inwestycyjne 300 000
Zmiana długu wyemitowanego 200 000
Rynkowa wartość długu 3 500 000
Przyjmując że wolne przepływy dla akcjonariuszy FCFE będą rosły w kolejnych latach w tępie 3% rocznie wyznacz wartość sp. Gold
A 8 328 001
B 7 725 000
C 10 123 423
D 6 648 000
Przy drugim podejściu stwierdziłem że caschflow to 1000+200-200-300+200(nowy dług,czyli dodatni p. Pieniężny) 900

900*1.03/0.15-0.03= 7 725 000

Co myślisz ?
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

zestaw 1 pytanie 104

Krzywa obojętności konsumenta:
A Jest zawsze negatywnie nachylona
B Jest zawsze wklęsła
C Nie jest wklęsła dla dóbr doskonale substytucyjnych
D Ilustruje kombinacje dwóch dóbr, których nabycie oznacza wydanie całego dochodu konsumenta.

Zaznaczyłem C, (było zadanie w bazie o krzywej obojętności 2 rodzajów owoców). Ale zastanawiam się czy na siłę nie można podpiąć też D. No w sumie w przykładach student ma budżet i cały wydaje na filmy i posiłki :)
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Inwestor rozważa zakup większościowego pakietu akcji spółki GOLD. Jego wymagana stopa zwrotu wynosi 15%. Analizując ostatnie roczne sprawozdanie finansowe spółki GOLD analityk oszacował parametry do wyceny:
Zysk netto 1 000 000
Amortyzacja 200 000
Zm. Kap.obr. 200 000
Wyd. Inwestycyjne 300 000
Zmiana długu wyemitowanego 200 000
Rynkowa wartość długu 3 500 000

Przyjmując, że wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy (FCFE) będą rosły w kolejnych latach w tempie 3% rocznie wyznacz wartość spółki GOLD.
A. 8 328 001 zł;
B. 7 725 000 zł;
C. 10 123 423 zł;
D. 6 648 000 zł.

FCFE wolny przepływ dla akcjonariuszy = zysk netto + amortyzacja - nakłady inwestycyjne - zwiększenie kapitału obrotowego + nowe zadłużenie = 1 000 000 + 200 000 - 300 000 - 200 000 = 900 000

wartość kapitału własnego = wolny przepływ dla akcjonariuszy za rok / koszt kapitału własnego - stopa wzrostu przepływów dla akcjonariusz = 900 000 * (1+0,03) / 0,15-0,03 = 7 725 000

Zaznaczyłbym B.

Pozdrawiam,
Marcin
https://reszka.edu.pl/
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

2. Poniżej zaprezentowano wybrane pozycje rachunków narodowych pewnego państwa
wyrażone w mln USD. Kraj realizuje zerowe dochody netto z tytułu własności środków
produkcji za granicą.
Kategoria
Spożycie w sektorze gospodarstw domowych 3.000
Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych 1.000
Nakłady brutto na środki trwałe 700
Amortyzacja 300
Eksport towarów i usług 300
Import towarów i usług 500
Podatki pośrednie 100

Na podstawie powyższych informacji wskaż niepoprawne stwierdzenie:
A. wartość produktu krajowego brutto (PKB) wynosi 4 500 mln USD;
B. wartość produktu narodowego brutto (PNB) równa jest wartości PKB;
C. suma wartości dochodów czynników produkcji wynosi 4 200 mln USD;
D. zapłacone podatki pośrednie nie są odrębnie uwzględniane w ustalaniu wartości PKB.
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Spółka ZEBRA jest aktywnym emitentem na rynku i pozyskała kapitał poprzez emisję obligacji, akcji zwykłych i akcji uprzywilejowanych. Według notowań z 31 grudnia ostatniego roku wartość rynkowa obligacji wynosiła 300 mln złotych, akcji uprzywilejowanych 100 mln zł, a akcji zwykłych 600 mln zł. Wyliczone na koniec ostatniego roku przepływy pieniężne do spółki (free cash flow to firm - FCFF) wyniosły 105 mln złotych i oczekuje się będą one rosły do nieskończoności na poziomie 2% rocznie. Przy założeniu, że wymagana stopa zwrotu dla obligacji wynosi 10%, akcji uprzywilejowanych 11%, a akcji zwykłych 15% i stopy podatku dochodowego 20% wyznacz różnicę między wartością akcji zwykłych spółki ZEBRA oszacowaną na podstawie powyższych danych i ich wartości rynkowej (podaj najbliższą z wymienionych poniżej):
A. 120 mln zł;
B. 320 mln zł;
C. 20 mln zł;
D. 40 mln zł.

Wartość kapitałów: 300 + 100 + 600 = 1000

wacc = 0,1 * 0,11 + 0,6 * 0,15 + 0,3 * 0,1 * (1-0,2) = 0,125

Wartość spółki: 105 * (1+0,02) / (0,125 - 0,02) = 1020

1020 - 1000 = 20

Zaznaczyłbym C
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

9. Dana jest pięcioletnia obligacja o oprocentowaniu 10% płatnym rocznie. Wartość nominalna
obligacji wynosi 100 zł. Stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM) wynosi 12%. Korzystając
ze zmodyfikowanego czasu trwania (modified duration) podaj, o ile w przybliżeniu zmieni się
cena obligacji, jeżeli YTM zmniejszy się o 50 punktów bazowych:
A. cena obligacji spadnie w przybliżeniu o 1,52%;
B. cena obligacji wzrośnie w przybliżeniu o 1,52%;
C. cena obligacji spadnie w przybliżeniu o 1,85%;
D. cena obligacji wzrośnie w przybliżeniu o 1,85%.

Fajne pytanie
Duration wyszło mi 3,69249...
cena obligacji 92,79
3,69..*92,79*0,005=1,713 - tu skończyłem na egzaminie i zaznaczyłem D jako najbliższe. Jednak niepokój pozostał :)
Teraz doszedłem jeszcze do tego, że chodziło o procentową zmianę względną 1,713/92,79= 0,01846.
D :)
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Zestaw 1 26. Ile kontraktów futures na złoto należy kupić aby zabezpieczyć pozycję długą w złocie o
wartości 1 mln USD. Odchylenie standardowe cen złota wynosi 5% w skali roku a cen
kontraktów futures 8% w skali roku. Współczynnik kowariancji cen złota i kontraktów futures
wynosi 0,0045 w skali roku. Na rynku są dostępne kontrakty futures na złoto o wartości 10 000
USD. Podaj najbliższą wartość.
A. 88;
B. 100;
C. 50;
D 70.

wsp. zabezpieczenia= korelacja*S spot/S futures

nie ma korelacji
cov=korel.*Ss*Sf
0,0045= korel.*0,05*0,08
korel=1,125

wsp.zabezp= 1,125*0,05/0,08=0,703...

il. kontraktów=wsp.zabezp*wartość spot/wielkość kontraktu
0,703*1 000 000/10000= 70,3 kontraktu
D ?

PS Marcin co myślisz o tym zadaniu z PKB
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Zarządzający na podstawie oczekiwań rynkowych i historycznych wyników oczekuje, że zdywersyfikowany portfel akcji będzie miał oczekiwaną roczna stopę zwrotu 6%, a odchylenie standardowe stopy zwrotu wyniesie 18%. Zamierza zredukować o 10% udział wszystkich składników portfela i uzyskane środki zainwestować w nowy instrument. Jako pierwszy wariant bierze pod uwagę inwestycje w akcje spółki Gamma z oczekiwaną roczną stopą zwrotu 11% i odchyleniem standardowym 20%. Drugą alternatywną inwestycją jest roczna zerokuponowa obligacja skarbowa ze stopą zwrotu na poziomie 3% i spodziewa się, że będzie ona niezmienna w całym okresie inwestycji. Współczynnik korelacji stóp zwrotu akcji spółki Gamma i zarządzanego portfela wynosi 0,4. Podaj, ile wyniesie iloraz miernika Sharpe'a portfela w którym środki będą reinwestowane w akcje spółki Gamma i miernika Sharpe'a portfela w którym środki będą reinwestowane w opisaną powyżej obligację skarbową (wskaż najbliższą wartość spośród wymienionych poniżej).
A. 1,15;
B. 1,23;
C. 1,31;
D. 0,81.

Sh=(r-r_f)/q
Sh – wartość miernika Sharpe’a,
r – przeciętna wartość stopy zwrotu portfela w rozpatrywanym okresie,
rf – przeciętna wartość stopy wolnej od ryzyka w rozpatrywanym okresie,
q – odchylenie standardowe stopy zwrotu portfela w rozpatrywanym okresie.

Stopa zwrotu z portfela z portfela z akcjami Gamma: 0,06 * 0,9 + 0,11 * 0,1 = 0,065
Odchylenie portfela z akcjami Gamma: S(G)=√(w_A^2*S(A)^2+ w_B^2*S(B)^2+2*w_A*w_B*S(A)*S(B)* r(A,B)
= pierwiastek z (0,9^2 * 0,18^2 + 0,1^2 * 0,20^2 + 2 * 0,9 * 0,1 * 0,18 * 0,20 * 0,4 ) = 0,170985

Stopa zwrotu z portfela z portfela z obligacją: 0,06 * 0,9 + 0,03 * 0,1 = 0,057
Odchylenie portfela z obligacją: 0,9 * 0,18 = 0,162

Sh(gamma) = (0,065-0,03)/0,170985 = 0,204696
Sh(obligacja) = (0,057-0,03)/0,162 = 0,16667

Sh(gamma) / Sh(obligacja) = 1,2282

Wskazałbym BTen post został edytowany przez Autora dnia 18.03.24 o godzinie 21:22
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Ile kontraktów futures na złoto należy kupić aby zabezpieczyć pozycję długą w złocie o wartości 1 mln USD. Odchylenie standardowe cen złota wynosi 5% w skali roku a cen kontraktów futures 8% w skali roku. Współczynnik kowariancji cen złota i kontraktów futures wynosi 0,0045 w skali roku. Na rynku są dostępne kontrakty futures na złoto o wartości 10 000 USD. Podaj najbliższą wartość.
A. 88;
B. 100;
C. 50;
D 70.

Było kiedyś bardzo podobne zadanie na I etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego (jest u mnie w bazie 4).
Współczynnik zabezpieczenia = korelacja pomiędzy spot a futures * odchylenie spot / odchylenie futures

korelacja = kowariancja / ( odchylenie spot * odchylenie futures) = 0,0045 / (0,05 * 0,08) = 1,125
to Współczynnik zabezpieczenia = 1,125 * 0,05 / 0,08 = 0,703125

Liczba kontraktów potrzebnych do zabezpieczenia = współczynnik zabezpieczenia * wielkość pozycji zabezpieczanej / wielkość jednego kontraktu = 0,703125 * 1 000 000 / 10 000 = 70,3125

Hull, str. 106 i 109

Zaznaczyłbym D.

Pozdrawiam,
Marcin
https://reszka.edu.pl/
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

zestaw 1 52. Wskaż, które z poniższych sformułowań odnoszących się do związków między średnią a
odchyleniem standardowym są regułami wynikającymi z twierdzenia Czybyszewa:
I. Co najwyżej 3/4 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 2 odchylenia
standardowe.
II. Co najmniej 3/4 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 2 odchylenia
standardowe.
III. Co najmniej 8/9 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 3 odchylenia
standardowe.
IV. Co najwyżej 8/9 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 3 odchylenia
standardowe.
A. I i III;
B. żadne z powyższych;
C II i III;
D. I i IV.

C?
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

90. Na rynku walutowym kurs wymiany w transakcji natychmiastowej (spot) EUR/PLN wynosi
4,31, natomiast kurs terminowy w transakcji forward z terminem wykonania za rok wynosi 4,37.
Roczna stopa procentowa po jakiej można zaciągnąć pożyczkę lub zainwestować środki wynosi
w Polsce 6% i 2,5% w Niemczech. Podaj jaki zysk można osiągnąć z arbitrażu wykonując na
rynku transakcje spot i terminową (podaj najbliższą wartość).
A. 0,029 EURO;
B. 0,020 EURO;
C. 0,017 EURO;
D. 0,024 EURO.

F=4,31*1,06/1,025= 4,45717

4,45717-4,37=0,08717 - możliwy arbitraż w PLN
i teraz pytanie mam przedzielić przez kurs euro spotowy czy terminowy ? W sumie wynik taki sam, ale dobrze mieć jasność :)
0,08717/4,37=0,0199475
0,08717/4,37=0,0202252

B?
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) spółki akcyjnej:
A. WACC nie oddziałuje na wycenę spółki przeprowadzoną metodą dochodową zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF - Discounted Cash Flow);
B. WACC oddziałuje na wycenę spółki przeprowadzoną metodą dochodową DCF tylko wówczas, gdy WACC przewyższa stopę inflacji;
C. nie można ustalić WACC dla spółki akcyjnej, która nie zaciągnęła zobowiązań finansowych;
D. analiza szeregu czasowego wskaźnika dywidendy na akcję może być przydatna w szacowaniu WACC.

a) najczęściej jako przepływy pieniężne wykorzystuje się dywidendy lub tzw. wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE) i wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i obcego (FCFF).
Przy ostatniej metodzie jest potrzebny wacc.
b) nie widzę sensu,
c) wacc w takiej sytuacji jest równy kosztowi kapitału spółki niezadłużonej,
d) rozumiem to tak, że mając cenę akcji i przyszłe dywidendy możemy określić koszt kapitału spółki zadłużonej - co jest przydatne do obliczenia wacc.

Zaznaczyłbym D.
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Wskaż, które z poniższych sformułowań odnoszących się do związków między średnią a odchyleniem standardowym są regułami wynikającymi z twierdzenia Czybyszewa:
I. Co najwyżej 3/4 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 2 odchylenia standardowe.
II. Co najmniej 3/4 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 2 odchylenia standardowe.
III. Co najmniej 8/9 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 3 odchylenia standardowe.
IV. Co najwyżej 8/9 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 3 odchylenia standardowe.

A. I i III;
B. żadne z powyższych;
C. II i III;
D. I i IV.

Twierdzenie Czebyszewa
Jeżeli rozkład nie jest normalny to co najmniej 1 - 1/k^2 jednostek zbiorowości znajduje sie w przedziale średnia +- k * odchylenie standardowe.
(warunek: k > 1)

1 - 1/2^2 = 0,75 Co najmniej 3/4 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 2 odchylenia standardowe.
II jest poprawna.

1 - 1/3^2 = 0,888889 to 8/9 - czyli co najmniej 8/9 wyników obserwacji odchyla się od średniej o mniej niż o 3 odchylenia standardowe.
III poprawna

Zaznaczyłbym C

Pozdrawiam,
Marcin
https://reszka.edu.pl/
Bartłomiej Nowicki

Bartłomiej Nowicki Makler Papierów
Wartościowych, Alior
Bank

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

28. W sposób losowy pobrano dwie próby z odrębnych populacji, w których badana cecha ma
rozkład normalny. Charakterystyki pierwszej próby to: liczebność = 50; średnia arytmetyczna =
21; odchylenie standardowe = 1,5. Charakterystyki drugiej próby to: liczebność = 60; średnia
arytmetyczna = 19; odchylenie standardowe = 1,9. Testowana hipoteza zerowa zakłada równość
średnich arytmetycznych analizowanych cech w obu populacjach. Założono poziom istotności
równy 5%. W takim przypadku:
A. brakuje danych do ustalenia wartości statystyki testowej;
B. statystyka testowa ma wartość mniejszą od 6;
C. statystyka testowa ma wartość większą od 6, ale mniejszą od 7;
D. podano wszystkie informacje do ustalenia hipotezy alternatywnej testu.

H0 - oznacza że średnie w populacjach są równe
H1 że są różne
Założyłem że żeby obronić H0 przedziały ufności musiały by mieć część wspólną, a można je wyznaczyć, więc zaznaczyłem D.
21+-1,96*1,5/pier.50 = 20,79-21,21
19+-1,96*1,9/pier60= 18,755-19,245

H0 można odrzucić średnie nie są równe

Tylko o co chodzi z tą statystyką poniżej 6. wartość statystyki testowej przy poziomie istotności 95% to jak rozumiem 1,96, czyli poniżej 6. To może jednak B ?
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Załóż, że rynek kapitałowy znajduje się w stanie równowagi opisanej przez dwuczynnikowy model wyceny arbitrażowej (model APT). Na rynku tym oczekiwana roczna stopa zwrotu z akcji spółki RUTA wynosi 12,3%.
Wiedząc, że współczynnik beta (współczynnik wrażliwości) dla tej akcji względem czynnika pierwszego wynosi 1,4, współczynnik beta (współczynnik wrażliwości) tej akcji względem czynnika drugiego wynosi 0,3, premia za ryzyko od czynnika pierwszego wynosi 3,0%, zaś premia za ryzyko od czynnika 2 wynosi 7,0% określ, ile wynosi na tym rynku roczna stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka. Wskaż najbliższą wartość.
A. 6,0%;
B. 6,5%;
C. 7,0%;
D. 7,5%.

0,123 = r + 1,4 * 0,03 + 0,3 * 0,07
to r = 0,06

Prawidłowa A
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Omawiamy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego -...

Zarządzający portfelem obligacji korporacyjnych o wartości rynkowej na dzień 1 stycznia bieżącego roku wynoszącej 100 mln złotych oczekuje, że w okresie najbliższego roku portfel przyniesie stopę zwrotu równą 7%. Jego roczny cel inwestycyjny zgodnie z polityką inwestycyjną to 7,5%. W polityce inwestycyjnej maksymalny poziom wskaźnika kredytu do wartości rynkowej portfela został określony na 50%. Wskaż, zaciągnięcie której z poniższych wartości kredytu pozwoliłoby zrealizować cel inwestycyjny zarządzającego wiedząc, że koszt kredytu od współpracującego banku wynosi 5,5% w skali roku oraz przyjmując, że środki z kredytu zostaną zainwestowane w te same obligacje korporacyjne z wagami identycznymi jak w zarządzanym portfelu (wskaż najbliższą wartość).
A. 33,3 mln zł;
B. 30,5 mln zł;
C. 66,6 mln zł;
D. 35,3 mln zł.

0,075=0,07 u_1 + 0,055 u_2
u_1+u_2=1

to:
u_1= 1,33333 u_2=-0,33333

Kredyt powinien wynosić 0,33333 * 100 mld = 33,333 mld

Prawidłowa A

Następna dyskusja:

Przygotowania do I etapu eg...
Wyślij zaproszenie do