O grupie

Grupa adresowana jest do osób piszących wiersze, ale też do tych, którzy tylko je czytają. Można tutaj prezentować twórczość własną i cudzą, popularyzować poezję polską i obcojęzyczną (w oryginale i przekładach, własnych lub cudzych), pisać komentarze i recenzje, dyskutować, a także informować o wartych uwagi wydarzeniach, imprezach, publikacjach i stronach internetowych, dotyczących poezji. Jest tu też miejsce na prezentowanie związków między poezją a innymi dziedzinami twórczości artystycznej i komunikacji społecznej: muzyką, piosenką, malarstwem, rzeźbą, architekturą, tańcem, teatrem, filmem, radiem i telewizją.

Typ:
Grupa otwarta
Dołączanie:
założyciel zatwierdza nowych członków
Założona:
2.07.2008, 01:43
Kategoria:
Literatura, kino, sztuka
Tagi:
kultura, liryka, literatura, poezja, sztuka, twórczość, wiersze

Założyciel:

Dariusz K.

Dariusz K.

ISO 27001 Auditor | SIEM | SPLUNK | AZURE | DLP | IT SECURITY| PENTEST | AWS | INTUNE | PKI

Moderatorzy:

Dariusz K.

Dariusz K.

ISO 27001 Auditor | SIEM | SPLUNK | AZURE | DLP | IT SECURITY| PENTEST | AWS | INTUNE | PKI

Wyślij zaproszenie do