8 followers

Urząd Gminy Wielka Wieś

Public Administration , Hospitality/Tourism/Catering , Real Estate/Construction
Wielka Wieś - gościnna podkrakowska gmina

More info

Company's data
Address: Plac Wspólnoty 1, Szyce, Polska
Size: 2 - 10 employees
Ratings