Emilia Sałacka-Mańka

trener, psycholog, specjalista ds. szkoleń i rozwoju
Łomianki, mazowieckie

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Skills

1. przygotowanie programów szkoleń 2. prowadzenie szkoleń i warsztatów 3. wystąpienia publiczne i prowadzenie prezentacji 4. przygotowanie prezentacji 5.kreatywność 6. rekrutacja i selekcja 7. direct search 8. wywiady kompetencyjne

Languages

English
advanced
French
beginner

Experience

Logo
Trener
Asertywna.com.pl
Logo
Trener wewnętrzny, Specjalista ds. szkoleń i rozwoju
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Projektowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników.
Przygotowywanie rocznych planów szkoleń i monitorowanie ich realizacji.
Realizacja budżetu szkoleniowego przy współpracy z biurem finansowym.
Organizacja szkoleń i seminariów dla pracowników GIJHARS.
Przygotowanie umów szkoleniowych.
Realizacja zadań związanych z indywidualnymi programami rozwoju zawodowego pracowników.
Monitorowanie procesu pierwszej oceny pracownika w służbie cywilnej.
Organizacja praktyk i staży.
Udział w przygotowywaniu oraz aktualizacji procedur z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
AdPilot
Specjalista ds. rekrutacji
Koordynowanie rekrutacji w obszarach: IT oraz MARKETING/REKLAMA/E-COMMERCE.
Prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników i wprowadzanie ich do firmy.
Tworzenie procedur i narzędzi HR;
Działania employer branding’owe – budowanie wizerunku AdPilot jako atrakcyjnego pracodawcy
TELIT Management Sp. z o. o.
Specjalista ds. rekrutacji
Obsługa klientów zewnętrznych w zakresie realizowanych projektów rekrutacyjnych
i outsourcingowych;
Nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z interesującymi kandydatami celem pozyskania do prowadzonych projektów;
Budowanie wśród klientów i kandydatów wizerunku marki TELIT jako atrakcyjnego partnera biznesowego i pracodawcy.
HRO Recruitment
Konsultant ds.rekrutacji
Obsługa klientów zewnętrznych w obszarze prowadzenia projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla (w tym projekty direct search).
Pozyskiwanie klientów.
Współpraca z Działem Marketingu.
Logo
Psycholog (Wydział Psychologów Policyjnych, Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
Komenda Główna Policji
Współpraca z klientem wewnętrznym w obszarze:
- badania potrzeb szkoleniowych (w tym udział w koordynacji ogólnopolskiego programu badania potrzeb szkoleniowych kadry kierowniczej Policji);
- opracowywania programów szkoleniowych;
- przygotowywania i prowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności „miękkich” dla kadry kierowniczej oraz policjantów i pracowników;
- organizacji szkoleń;
- przygotowywania procedur i narzędzi HR;
- realizacji procesów rekrutacji (stanowiska specjalistyczne i kierownicze): badania psychologiczne, wywiady kompetencyjne, udział w postępowaniach kwalifikacyjnych i konkursach;
- diagnozy środowiska pracy (satysfakcja z pracy, sytuacje konfliktowe) wybranych komórek,
opracowywanie raportów z badań, wraz ze wskazaniem kierunków działań naprawczych;
- uczestnictwa w zespołach tworzących projekty aktów prawnych;
- wsparcia dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Bank Danych o Inżynierach
Młodszy konsultant ds. rekrutacji
Kompleksowa obsługa klientów w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska inżynierskie średniego i wyższego szczebla (realizacja projektów typu: przeszukanie bazy kandydatów, rekrutacja i selekcja, direct search).
Prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników z zakresu direct search jako metody poszukiwania kandydatów.
Doradztwo dla klientów oraz kandydatów.
Współpraca z Działem Marketingu i Sprzedaży.
Udział w działaniach Sekcji Jakości Usług (badanie opinii klientów firmy na temat zrealizowanych przez BDI projektów rekrutacyjnych).

Projects

Zrealizowane tematy projektów szkoleniowych:
Komunikacja interpersonalna w relacjach zawodowych.
Asertywność w pracy.
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
Jak zbudować dobre wystąpienie.
Skuteczny język wystąpień publicznych.
Efektywna organizacja pracy – zarządzanie sobą i zadaniami w czasie.
Przeciwdziałanie mobbingowi i wewnętrzna polityka antymobbingowa.
Poprawność językowa tekstów urzędowych a najczęściej popełniane błędy.
Język pod kontrolą – zasady interpunkcji w pracy urzędu.
Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
Dole i niedole pracy w zespole – warsztaty dla kadry kierowniczej.
Dobra organizacja pracy w aspekcie obsługi polskiej Prezydencji - budowanie pozytywnego wizerunku polskiej Policji podczas przewodnictwa w Radzie UE.
Współpraca w relacji przełożony podwładny – warsztaty dla kadry kierowniczej.
Style kierowania – warsztaty dla kadry kierowniczej.
Motywowanie pozafinansowe pracowników - program warsztatów dla kadry kierowniczej.
Direct search jako metoda rekrutacji.

Education

Logo
Szkoła Trenerów Biznesu, studia podyplomowe
Grupa SET
Logo
Zarządzanie Personelem, studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
Logo
Psychologia, magisterskie
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Specialities

Education/Training
Personal development
Education/Training
Training
Human Resources
Recruitment/Employer Branding
Human Resources
Training/Development

Other

- prawo jazdy kat. B (od 2000 r.)

Groups

Brian Tracy
Brian Tracy
Brian Tracy i Maksimum Osiągnięć
Business IT
Business IT
Grupa firm branży IT / INTERNET. Liderzy i Eksperci. Wydarzenia branżowe rynku IT (B2B). Zarządzanie IT, badanie IT, startupy IT, technologia IT, internet IT, ebiznes IT.
Darmowe szkolenia
Darmowe szkolenia
Po prostu wymiana informacji na temat darmowych szkoleń..
Dobra Komunikacja <=> Dobra Rekrutacja
Dobra Komunikacja <=> Dobra Rekrutacja
Grupa ma na celu wymianie doświadczeń jak dotrzeć do najlepszych kandydatów.
Employer Branding
Employer Branding
Grupa zrzesza osoby zainteresowane zawodowo lub naukowo Employer branding'iem czyli wizerunkiem pracodawców. Ma na celu wymianę informacji, badań, doświadczeń, dobrych praktyk i pomysłów z zakresu EB
Grupa SET. Coaching. Szkolenia. Doradztwo.
Grupa SET. Coaching. Szkolenia. Doradztwo.
Wiodąca firma specjalizującą się w rozwijaniu kompetencji coachingowych, trenerskich i menedżerskich.
Head Hunters
Head Hunters
Łowcy Talentów.
IT&Telecom
IT&Telecom
IT&Telecom to grupa dla osób z branży oraz tych, którzy interesują się jej rozwojem.
Łomianki
Łomianki
dla wszystkich zainteresowanych
Praca IT
Praca IT
Praca dla informatyków, administratorów, programistów
Praca w IT
Praca w IT
Grupa zrzeszająca najlepszych specjalistów z branży IT. Zapraszam do wymiany doświadczeń i dyskusji związanej pracą w sektorze nowoczesnych technologii.
Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja i selekcja
Dla tych którzy chcą się podzielić doświadczeniami z przeprowadzanych bądź odbywanych rozmów kwalifikacyjnych