Dorota Adamczyk

Mobilna, Angażuję się w powierzone zadania, Odpowiedzialna, Spostrzegawcza, Potrafię myśleć analitycznie, Samodzielna, jednakże w pracy zespołowej również się sprawdzam.Otwarta, Komunikatywna, Elastyczna,
Łaziska Górne, śląskie

Skills

DMAIC ISO 22000 Microsoft Office Six Sigma TQM 5 Why ISO 9001 BPMN 2.0 Quality Tools ISO TS 16494 Badanie satysfakcji klientów FMEA, SPC, QFD, 8D, diagram Pareto Customer Satisfaction Analysis Internal Auditor ISO 9001 Bizagi Modeler Relacyjne bazy danych Mapowanie procesów biznesowych

Languages

English
intermediate
German
beginner

Projects

Doskonalenie procesu produkcyjnego
Cała nazwa projektu brzmi Doskonalenie procesu produkcyjnego wyrobu branży hydraulicznej przy zastosowaniu narzędzi inżynierii jakości: Narzędzia wykorzystane w pracy to: DMAIC, FMEA, 5WHY, Karty Kontrolne, SIPOC, Mapa procesów.
Jednym z głównych problemów dla którego opracowałam działania korygujące oraz zapobiegawcze to wadliwość spawów zbiorników hydraulicznych.
Zastosowanie narzędzi wspomagających benchmarking dla wybranego typu maszyn górniczych
Praca inżynierska dotyczyła zastosowania narzędzia do benchmarkingu wybranej klasy maszyn górniczych. W pracy skupiłam się na opracowaniu narzędzia benchmarkingu (porównywarki) dla kombajnów ścianowych (baza danych, interface)

Trainings and courses

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:20015

Education

Logo
Organizacji i Zarządzania, magisterskie
Politechnika Śląska
Logo
Organizacji i Zarządzania, inżynierskie
Politechnika Śląska

Specialities

Engineering
Engineering management
Quality management
Quality control
Quality management
Quality assurance