Danuta Lachowiecka

szef wielu projektów edukacyjnych
Warszawa, mazowieckie

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Experience

Smart Education Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Sektora Edukacji
projekty e-learningowe - zwł. akademickie
Logo
prezes zarządu, wiceprezes zarządu
OLYMPUS CEiRB S.A. (przekształcona w sp. z o.o.)
 prezes Zarządu: odpowiedzialność za Spółkę, rola pracodawcy, budowanie spójnego wizerunku firmy i uczelni jako placowek o wysokiej jakości i prestiżu (dwukrotne otrzymanie certyfikatu Organizator szkoleń najwyższej jakości przyznawanego na podstawie badania opinii klientów oraz wysoka pozycja uczelni w środowisku akademickim i w rankingach), rekonstrukcja pionu sprzedaży, realizacja postanowień Zgromadzenia Akcjonariuszy w S.A. i Wspólników w Sp. z o.o. (m.in. zmiana formy prawnej spółki, pozyskanie inwestora)
 wiceprezes: odpowiedzialność za utrzymanie twórczych związków firmy założycielskiej z uczelnią, nadzór nad wydawnictwem oraz trzema oddziałami zamiejscowymi
Logo
kanclerz uczelni
OLYMPUS Szkoła Wyższa im Romualda Kudlińskiego (d.Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania i
 kanclerz uczelni: odpowiedzialność za relacje z założycielem, porządkowanie struktury uczelni, nadawanie kierunków rozwoju - nowe kierunki nauczania i otrzymanie uprawnień do prowadzenia kierunku filologia angielska i rosyjska, przekształcenie uczelni z jednowydziałowej w dwuwydziałową, otrzymanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich, tworzenie nowych specjalności zgodnych z potrzebami rynku, studia podyplomowe, projekt utworzenia studiow doktoranckich, współpraca z Rektorem – zwł. w zakresie pozyskiwania kadr naukowych, założenia do projektów współpracy uczelni - krajowej (np. z IPiSS, praktyki studenckie w przedsiębiorstwach) i zagranicznej (staże zagraniczne studentów w ramach projektu Leonardo da Vinci), budowanie spójnego wizerunku uczelni i firmy założycielskiej jako placówek o wysokiej jakości i prestiżu (m.in. wysokie miejsca w rankingach niepublicznych uczelni wyższych – w pierwszej 30.); wspieranie rozwoju życia akademickiego (np. powołanie Centrum Ekonomii Eksperymentalnej, powołanie chóru akademickiego Camerata Varsovia, zdobywajacego nagrody krajowe i zagraniczne i in.), współodpowiedzialność łącznie z Dyrektorem Generalnym uczelni za plany finansowe uczelni
Bank BNP Paribas
doradca ds. szkoleń w departamencie kadr centrali
badanie potrzeb kwalifikacyjnych pracowników banku, współpraca w zakresie budowania planów szkoleniowych, opiniowanie projektów edukacyjnych
Logo
 kanclerz uczelni
Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Romualda Kudlińskiego
 pierwszy kanclerz uczelni - od 1995 r.: odpowiedzialność za twórcze relacje z założycielem, nadawanie kierunków rozwoju – nowe specjalności, studia podyplomowe, współpraca z Rektorem – zwł. w zakresie pozyskiwania kadr naukowych, współodpowiedzialność łącznie z Dyrektorem Generalnym uczelni za plany finansowe uczelni
Logo
 wiceprezes ds. programowych, dyr. ds. progr.
OLYMPUS CEiRB sp. z o.o. (przekształcona w S.A.)
 wiceprezes ds. programowych: odpowiedzialność za utworzenie szkoły policealnej o profilu finansowo-bankowym a następnie szkoły wyższej, nadzór nad funkcjonowaniem pionów szkoleń i wydawnictw)
 dyrektor ds. programowych: odpowiedzialność za rozwój pionu szkoleń – średnio powyzej 5000 osób szkolonych rocznie, odpowiedzialność za pion wydawnictwa)
 współtwórca koncepcji utworzenia placówki edukacyjnej (szkolenia dla przedsiębiorstw, gł. z sektora finansowego) powiązanej z uczelnią wyższą (o profilu bankowo-finansowym)
Wydawnictwo naukowe PWN SA
redaktor
 Redakcja miesięcznika „Życie Szkoły Wyższej” (red. nacz. prof. dr hab. Jan Legowicz) - redaktor merytoryczny
 zarządzanie cyklem wydawniczym i projektami numerów specjalnych (np. publikacje w języku angielskim na rynki zagraniczne),
 współpraca z autorami, komitetem redakcyjnym, dyrekcją Wydawnictwa,
 kontakty z czytelnikami,
 przygotowywanie tekstów do druku i współpraca z drukarnią,
 współpraca z Centralą Wydawnictwa (m.in. w zakresie rozliczania budżetu redakcyjnego)
 Redakcja techniczna czasopism naukowych - asystentka redaktora technicznego, samodzielny redaktor techniczny
 Dział Korekty technicznej publikacji naukowych - korektorka

Education

Logo
Pieniądz i bankowość, studia podyplomowe
University of Warsaw

Specialities

Education/Training
Education management

Organizations

członek Stowarzyszenia E-learningu

Other

Publikacje:
Danuta Lachowiecka: Internet - to dopiero rewolucja, w: Człowiek i wychowawca. Słowo o Romualdzie Kudlińskim, WSBFiZ&Olympus CEiRB, 1998
Danuta Lachowiecka, Krzysztof Opolski - Qualification standards as in instrument of Human Resource Strategy, w: "Economic Discussion Papers" No 14, WNE UW, 1995
Danuta Lachowiecka, Krzysztof Opolski - Człowiek u progu XXI wieku - kryzys czy przełom wartości? w: "Przegląd Humanistyczny" nr 3/1989
recenzje w: "Życie Szkoły Wyższej" - 1987-1988

Groups

4 posts
0 appreciations
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest największą polską uczelnią i jednocześnie jedną z najlepszych w kraju.
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
Grupa dla WSPÓŁ/PRACOWNIKÓW uczelni lub instytucji szkolnictwa wyższego
Technologia w edukacji
Technologia w edukacji
Grupa dla tych, którzy zajmują się/intersują stosowaniem technologii w edukacji