Źródła finansowania własnej firmy

Z jakich źródeł pozyskać finansowanie dla naszej firmy? To pytanie zadaje sobie każdy, kto rozpoczyna przygodę z biznesem. Na początek należy jednak zastanowić się, czy tych środków potrzebujemy. Być może istnieje szansa za samodzielne sfinansowanie początkowego etapu działalności.

W większości przypadków, zamiast rzucać się ze swoim pomysłem na inwestorów, wystarczy znaleźć co-foundera, który dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom pozwoli wynieść nasz pomysł na wyższy poziom. Nie zawsze potrzebujemy setek tysięcy złotych na stworzenie prototypu naszego produktu. Ale dlaczego w ogóle zwracam uwagę na to wszystko, skoro temat tego artykułu jest inny? Dlatego, aby zaznaczyć wyraźnie, że to nie pozyskanie finansowania, a rozwój produktu powinien być celem każdego początkującego przedsiębiorcy. Kiedy zatem zacząć poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania? Odpowiedź brzmi: najpóźniej, jak to tylko możliwe. Im bardziej pomysłodawca produkt rozwinie, przemyśli i dopracuje tym większa szansa, że pozyska kapitał.

Jednak nie tylko o pieniądze chodzi przy poszukiwaniu inwestora. Bardzo duże znaczenie ma także pozagotówkowa wartość, jaką inwestor wniesie do firmy. Chodzi tu o wartość, która kryje się pod terminem smart money, a ta dla każdego biznesu będzie znaczyła coś innego. Jej dokładne zdefiniowanie już na początku przygody z biznesem zaoszczędzi sporo czasu i pozwoli pozyskać lepszego dla firmy inwestora.

Źródła finansowania własnej firmy

1. Środki operacyjne Unii Europejskiej

Jakie zatem są źródła finansowania? Pierwszą myślą większości osób są dotacje ze środków Unii Europejskiej. Owszem, w latach 2015 – 2020 w ramach różnych programów operacyjnych do wykorzystania jest ponad 80 miliardów euro. Pamiętać jednak należy, że pozyskanie tego typu dotacji będzie się wiązało z dotrzymaniem skomplikowanych procedur oraz dopełnieniem wielu formalności, które dodatkowo największe problemy sprawiają nie podczas starania się o przyznanie środków, ale w momencie kontroli ich wydatkowania.

2. Anioł Biznesu

Kolejnym źródłem, z którego możemy pozyskać pieniądze na rozwój naszego biznesu są Aniołowie Biznesu (ang. Business Angels). Aniołami Biznesu najczęściej zostają przedsiębiorcy, którzy część swoich wolnych środków chcą zainwestować w nowe, najczęściej innowacyjne przedsięwzięcia o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów. W Polsce najczęściej zdarza się, że są oni członkami sieci Aniołów Biznesu,ich zadaniem jest wstępna selekcja projektów, na które warto przeznaczyć środki. Aniołów Biznesu możemy także szukać w Internecie, chociażby na amerykańskiej platformie AngelList.

3. Fundusze Seed/Venture Capital

Fundusze Seed/Venture Capital, to instytucje skupiające prywatny kapitał inwestorów lub łączące kapitał prywatny z publicznym (np. kapitał prywatny + środki z UE). Są to wyspecjalizowane spółki, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie wsparcia kapitałowego firmom na różnych etapach rozwoju, i tak: w przypadku funduszy typu Seed, wspierane są przedsięwzięcia na etapie zalążkowym, które poszukują pierwszej rundy finansowania, posiadają już MVP (ang. Minimum Viable Product) oraz skompletowany zespół. Fundusze Venture Capital natomiast inwestują najczęściej w ramach drugiej rundy finansowania w spółki, które posiadają zweryfikowany model biznesowy oraz produkt funkcjonujący już na rynku. Starając się o pozyskanie inwestycji od funduszu typu Seed/Venture Capital warto wcześniej przeanalizować rynek. Wiele funduszy prowadzi właściwą tylko sobie politykę inwestycyjną, często finansując spółki o podobnym profilu działalności. Ma to wpływ na wartość dodaną (smart money), o której pisałem powyżej.

4. Crowdfunding

Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) jest zyskującym coraz większą popularność sposobem pozyskania pieniędzy na rozwój naszego biznesu. Polega ono na skierowaniu przez pomysłodawcę oferty inwestycji w jego projekt poprzez platformę internetową, za pośrednictwem której osoby zainteresowane dofinansowaniem przedsięwzięcia mają możliwość wpłaty dowolnych środków przeznaczonych na jego realizację.

Taki sposób pozyskiwania finansowania ma wiele zalet, do których przede wszystkim należy zaliczyć ilość osób, do których pomysł dotrze. Przeprowadzenie kampanii crowdfundingowej to doskonały sposób na promocję naszego biznesu. Do najpopularniejszych platform tego typu należą między innymi amerykański Kickstarter (kichstarter.com) oraz Indiegogo (indiegogo.com). Platformy służące pozyskiwaniu finansowania od społeczności mamy także w Polsce. Warto tutaj przytoczyć chociażby Wspieram to (wspieram.to) oraz Polak Potrafi (polakpotrafi.pl).

Podsumowanie

Pozyskanie inwestora nie jest sprawą prostą. Ale nie jest również niemożliwe. Wymaga nieustannej pracy nad rozwojem swojego przedsięwzięcia oraz odbycia wielu spotkań z potencjalnymi inwestorami. Sukces nie jest gwarantowany, ale porażka nie powinna w żadnym wypadku skłaniać do zaprzestania pracy nad projektem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.