Zawody niedalekiej przyszłości. O tych specjalistów będą biły się firmy

Na przygotowanej przez Hays Poland liście najczęściej poszukiwanych zawodów znajdują się między innymi specjaliści ds. automatyzacji, którzy odpowiedzą na rosnącą popularność rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Firmy dążące do zwiększenia wydajności procesów i pracowników coraz silniej inwestują w robotykę i uczenie maszynowe. Ciekawe oferty pracy będą kierowane zarówno do specjalistów w zakresie IT i automatyzacji procesów oraz inżynierów pracujących po stronie sektora przemysłowego.

Na znaczeniu zyskują także zawody skupiające się na zarządzaniu i analizie danych. – Rośnie liczba ogromnych baz danych, a rozwój tzw. data science będzie dodatkowo wspierany przez rozwój internetu rzeczy. Jednak dane bez odpowiedniej obróbki stanowią niewielką wartość dla biznesu. Stąd też wzrost zapotrzebowania na ekspertów w dziedzinie analizy, prezentacji oraz interpretacji informacji na język biznesu – wyjaśnia Katarzyna Pączkowska. Rośnie świadomość firm względem roli, jaką pełne zrozumienie danych odgrywa w rozwoju biznesu. W rezultacie coraz więcej organizacji inwestuje nie tylko w technologie gromadzące i porządkujące cenne informacje, ale także w kompetencje niezbędne do kompleksowego ich zrozumienia.

Rosnącym zainteresowaniem firm będą cieszyć się również role w obszarze marketingu, związane z automatyzacją działań marketingowych, marketingiem efektywnościowym, analizą zachowań klientów oraz zarządzaniem relacjami.

Nie tylko nowe profesje

Wciąż silna pozostanie potrzeba rekrutacji pracowników o tradycyjnym obszarze specjalizacyjnym związanym z IT, inżynierią oraz formami komunikacji. Wśród profesjonalistów, którzy najbardziej zyskują na postępie technologicznym, znajduje się między innymi kadra inżynierska z doświadczeniem w obszarze badań i rozwoju (R&D). Pracodawcy reprezentujący branżę produkcyjną i energetyczną poszukują inżynierów, którzy dołączą do zlokalizowanych w Polsce centrów badawczo- rozwojowych. Jest to rezultatem wprowadzania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań zarówno do procesu produkcyjnego, jak i produktów oraz usług oferowanych klientom.

Jak zauważa Katarzyna Pączkowska, trend zwyżkowy jest nadal obserwowany wśród programistów i developerów oprogramowania. – Doświadczeni developerzy wciąż są poszukiwani na ogromną skalę, co wynika z coraz szerszego zastosowania nowych technologii w branżach, które do niedawna jeszcze z nich nie korzystały – dodaje.

Na znaczeniu wciąż zyskują kwestie cyberbezpieczeństwa, ponieważ ten obszar jest coraz intensywniej rozwijany w firmach reprezentujących różne branże. Firmy będą poszukiwały liderów – nie tylko w zakresie szeroko rozumianego IT – którzy będą świadomi roli, jakie bezpieczeństwo systemów, sieci i informacji odgrywa w rozwoju biznesu oraz będą w stanie zaproponować rozwiązania, które zabezpieczą organizację przed cybernetycznym atakiem lub wyciekiem danych. Jest to kwestia kluczowa w obliczu nadchodzących zmian w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Na brak ofert nie powinni narzekać również analitycy danych finansowych. Pełne zrozumienie aktualnych finansów firmy daje przedsiębiorcom szansę na postawienie prognoz na przyszłość, co z kolei umożliwia zaplanowanie krótko i długofalowych działań. Z drugiej strony, firmy w coraz większym stopniu gromadzą dane na temat prowadzonych operacji, co wymaga zatrudnienia osób kompetentnych w zakresie rozumienia, analizowania i przekładania informacji na konkretne zalecenia. Dlatego też analitycy finansowi i biznesowi stają się grupą zawodową, która może cieszyć się coraz silniejszą pozycją na rynku pracy.