Zarządzaj swoim talentem

Peter Drucker w 1966 r. stwierdził: „skuteczny menedżer opiera się na silnych stronach – własnych, przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz na silnych stronach sytuacji”.

Przez kilkadziesiąt lat pojawiło się wiele badań, raportów, teorii i modeli na ten temat. Naukowcy poznawali systemy organizacji, mechanizmy motywacji i, co chyba najważniejsze, działania ludzkiego mózgu. Jeden z wniosków, jaki można na ich podstawie wysnuć brzmi: ludzi trudno jest zmienić.

Dr Harry Chugani, neurolog na Uniwersytecie Wayne, do zobrazowania procesu kształtowania się mózgu używa metafory dróg. Drogi częściej uczęszczane poszerza się do autostrad, a te omijane niszczeją i zanikają. Sieć połączeń w ludzkim mózgu determinuje postrzeganie świata, reakcje i emocje jakie odczuwamy. Neurolodzy udowadniają, że te połączenia tworzą nasz charakter i można je kształtować tylko do dziesiątego roku życia. Później możliwe jest tylko poszerzanie wiedzy, samoświadomości, samokontroli oraz zdobywanie umiejętności.

Czy w takim razie warto podejmować wysiłek zmieniania ludzi? Instytut Gallupa przyjął, że nie, bo już wykorzystanie tego, jacy są jest wystarczająco trudne. Instytut nazwał 34 talenty i opracował test, który wskazuje 5 najmocniejszych uzdolnień badanej osoby. Zdefiniował także talenty, jako „powtarzające się sekwencje myśli, uczuć lub zachowań, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie”. Talentem może być łatwość uczenia się, dyscyplina, poczucie odpowiedzialności, rywalizacja, empatia, tworzenie wizji lub analizowanie. Aby wykorzystać wnioski ze wspomnianych badań do zwiększenia swoich szans na sukces i wzrostu satysfakcji z pracy należy podjąć trzy kroki:

1. Odkryj swoje talenty „W miarę upływu lat stajesz się coraz bardziej sobą.”

Możesz wykorzystać testy osobowościowe tj.: StrengthsFinder 2.0, DISC, MBTI. Alternatywą jest metoda Development Center oraz coaching, które dzięki szeregu ćwiczeń i pytań pomogą ci znaleźć i nazwać swoje talenty. Możesz też zacząć od pytań: W czym osiągam największe sukcesy? Jakie warunki pracy wzmacniają moją motywację? Co sprawia mi przyjemność? Czego szybko się uczę? W czym mam potrzebę ciągłego doskonalenia się? Za jaką pomoc najczęściej cenią mnie inni?

2. Rozwijaj je
„Największy rozwój jest możliwy w tych obszarach, w których już jesteś najlepszy.”

W naszym systemie społecznym obowiązuje niepisana zasada, że chwalić się jest nieładnie, a silny człowiek skupia się na tym, w czym jest najsłabszy. W końcu na czym skupią się rodzice, kiedy dziecko przyjdzie z ocenami rocznymi: fizyka 5, matematyka 4, chemia 6, historia 2, wf 4? Zdecydowana większość każe dziecku przysiąść do historii i za korepetycje z niej zapłaci najchętniej. Czy nie lepiej byłoby pielęgnować dziecięcy talent? Talent jest jak komandos, dopiero po wielogodzinnym treningu i wyposażeniu staje się wartościową częścią zespołu. Dobierz odpowiednie szkolenia, studia i projekty, gdzie osiągniesz mistrzostwo we władaniu swoimi talentami.

3. Dobierz sobie odpowiednią rolę
„Dobry członek zespołu świadomie daje mu z siebie to, co w nim najlepsze.”

Albert Einstein podobno stwierdził kiedyś: „Nie mam wyjątkowego talentu. Jestem tylko namiętnie ciekawy.” Może to właśnie był jeden z jego talentów, który zmuszał go do ciągłego szukania, pytania i podważania przyjętych praw. Czy sprawdziłby się jako posłuszny pracownik urzędu, wykonujący tą samą pracę przez dziesiątki lat? Raczej nie. Znajdź lub zmień swoją rolę w zespole lub organizacji, która będzie wymagała twoich talentów jak najczęściej i najwięcej.

Jak Wy rozwijacie i wykorzystujecie swoje talenty? Szukasz inspiracji – zerknij na nasz e-book o Re:starcie kariery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.