Za co Polacy cenią poszczególne branże?

W jakiej branży chcieliby pracować Polacy? Branża medyczna to według Polaków najlepsze miejsce pracy – pokazują wyniki najnowszego badania Randstad Employer Brand Research

Na szczycie zestawienia najlepiej ocenianych sektorów znalazły się medyczny (49 proc.), AGD (48 proc.), a także elektroniczny i elektrotechniczny oraz motoryzacyjny (po 47 proc.). Całą listę zamykają natomiast pracodawcy z sektora ochrony (33 proc.), sprzedaży hurtowej (30 proc.) i sprzątania biur (28 proc.).

W badaniu ankietowani byli pytani o to, czy według nich dana branża jest atrakcyjnym miejscem pracy. Atrakcyjność jest określana na podstawie czynników, które charakteryzują poszczególne firmy z sektora. Pomimo niepewności spowodowanej sytuacją makroekonomiczną, odpowiedzi były mniej zachowawcze niż przed rokiem. Podobnie, jak w 2021, najczęściej respondenci zwracali uwagę na to, że sektory wyróżniają się dobrą kondycją finansową. Jednak w przeciwieństwie do czasu naznaczonego niepewnością wywołaną pandemią, tym razem respondenci częściej zwracali uwagę również na atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, a także możliwości rozwoju zawodowego oferowane przez poszczególne sektory.

Trzy najlepiej oceniane sektory poza stabilnością finansową wyróżniała też stabilność zatrudnienia i bardzo dobra reputacja firm. Branżę medyczną dodatkowo charakteryzowały możliwości rozwoju zawodowego coraz częściej poszukiwane przez kandydatów.

W pozostałych przypadkach, obok sytuacji finansowej pracodawcy, ankietowani doceniali przede wszystkim stabilność zatrudnienia. Wyjątkiem w tej kwestii jest branża telekomunikacyjna i informatyczna, którą cechują możliwości rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne wynagrodzenia i benefity. Na dobre zarobki i pozapłacowe dodatki ankietowani zwrócili uwagę również w przypadku branż energetycznej oraz surowców i paliw. Możliwości rozwoju zawodowego z kolei dostrzegli w sektorach – poza medycznym i telekomunikacyjnym i IT – nowoczesnych usług dla biznesu SSC/BPO, farmaceutycznym i kosmetycznym oraz budowlanym. Często podkreślana była też dobra reputacja firm w analizowanych branżach.

Za co Polacy cenią poszczególne branże?

Według badania Randstad Employer Brand Research

Sektor/Czynnik1. miejsce2. miejsce3. miejsce
MedycznyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaRozwój zawodowy
AGDDobra sytuacja finansowa firm z sektoraBardzo dobra reputacja firm z sektoraStabilność zatrudnienia
MotoryzacyjnyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
Elektroniczny i elektrotechnicznyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
Nowoczesnych usług dla biznesu SSC/BPODobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaRozwój zawodowy
Telekomunikacji i ITDobra sytuacja finansowa firm z sektoraRozwój zawodowyAtrakcyjne wynagrodzenie i benefity
Farmaceutyczny i kosmetycznyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaRozwój zawodowy
EnergetycznyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaAtrakcyjne wynagrodzenie i benefity
Komponenty motoryzacyjneDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
Surowce i paliwaDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaAtrakcyjne wynagrodzenie i benefity
ProdukcjaDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
E-commerceDobra sytuacja finansowa firm z sektoraBardzo dobra reputacja firm z sektoraStabilność zatrudnienia
ChemicznyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
FMCGDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
Papierniczy i drzewnyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraBardzo dobra reputacja firm z sektoraStabilność zatrudnienia
BudowlanyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaRozwój zawodowy
Bankowości i ubezpieczeńDobra sytuacja finansowa firm z sektoraRozwój zawodowyStabilność zatrudnienia
Transport i logistykaDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
ŻywnościDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
Handel detalicznyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
OchronaDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
Sprzedaż hurtowyDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora
Sprzątanie biurDobra sytuacja finansowa firm z sektoraStabilność zatrudnieniaBardzo dobra reputacja firm z sektora

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!