Z sytuacji na krajowym rynku pracy jesteśmy zadowoleni na równi ze Szwedami

W czerwcu br. stopa bezrobocia w Polsce zgodnie z danymi GUS osiągnęła 5,9 proc. Optymistyczne wnioski można znaleźć także w majowym raporcie Eurostatu, wg którego Polska z wynikiem 3,8 proc. była 4. europejskim krajem z najniższym odsetkiem osób bezrobotnych. Pozytywne nastroje w kraju potwierdzają również wyniki raportu „Confidence Index” przygotowywanego cyklicznie przez firmę rekrutacyjną Michael Page. Wg zebranych informacji, aż 64 proc. Polaków korzystnie oceniło rodzimy rynek pracy i swoją obecną sytuację zawodową, co wśród badanych państw stanowi 3. wynik na Starym Kontynencie.

Dane GUS pokazują symboliczny moment na polskim rynku pracy, ponieważ liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w minionym miesiącu osiągnęła poziom 967,9 tys. wobec 1.002,2 tys. osób w maju. Oznacza to, że liczba szukających pracy spadła poniżej miliona. W przypadku wyników Eurostatu, Polska osiągnęła 4. wynik w Europie. Przed nią znalazły się tylko Węgry (3,7 proc.), Niemcy (3,4 proc.) oraz Czechy (2,3 proc.). Mimo różnicy w danych statystycznych, wynikającej z odmiennych metod badawczych, niepodważalnym faktem jest, że bezrobocie w Polsce maleje, a krajowy rynek pracy coraz lepiej wypada na tle europejskim.

Zjawisko to znajduje również odzwierciedlenie w wynikach badań „Confidence Index”, które przeprowadza firma Michael Page. Zgodnie z nimi, w II kwartale 2018 r. aż 64 proc. polskich pracowników korzystnie oceniło krajowy rynek pracy i swoją obecną sytuację zawodową. Poziom optymizmu wśród Polaków był wyższy od średniej europejskiej o 6 p.p., co uplasowało Polskę na równi ze Szwecją na 3. pozycji w Europie. Bardziej usatysfakcjonowani rodzimym rynkiem pracy byli tylko Niemcy (70 proc.) oraz Austriacy (69 proc.), przy czym wg Eurostatu, poziom bezrobocia w Austrii i Szwecji w maju br. był o wiele wyższy niż w Polsce i wyniósł kolejno 4,6 proc. i 6,1 proc