Wynagrodzenie podane w ogłoszeniu, dlaczego wciąż nie możemy się go doczekać?

Niezależnie od branży i obszaru specjalizacji, pierwszym elementem rekrutacji, z którym zetkną się wszyscy kandydaci jest ogłoszenie rekrutacyjne. Wielu z nich nie wysłałoby aplikacji, znając warunki finansowe. Czy utrzymywanie wynagrodzeń w tajemnicy wciąż nam się opłaca?

Z perspektywy pracodawcy niezwykle ważne jest określenie grupy, do jakiej skierowana jest dana oferta. Treść powinna być uzależniona od poziomu stanowiska, specjalizacji i poszukiwanego doświadczenia. 

Każdorazowe określanie profilu kandydatów, do których powinno dotrzeć dane ogłoszenie rekrutacyjne, determinuje również jego zawartość. Z tego powodu obecnie większość ofert zawiera informację o pracodawcy, opis stawianych wymagań oraz wskazuje dodatkowe atuty, jak np. krótszy czas pracy w piątki lub możliwość skorzystania z firmowej siłowni. Kandydaci wskazują jednak na kolejne elementy, które mają dla nich szczególne znaczenie. Zaznaczają również, że nadal wiele ofert nie zawiera istotnych dla nich informacji, co zniechęca do aplikowania i zapoznania się z propozycją pracodawcy.

Wynagrodzenie i godziny pracy

Jak wynika z raportu Hays „(Nie)jawne oferowane wynagrodzenie 2018” informacją, której najczęściej brakuje kandydatom w ogłoszeniach, są potencjalne zarobki. W wielu krajach zawieranie w ofertach pracy informacji o poziomie wynagrodzenia jest standardem – tak robią m.in. pracodawcy z Wielkiej Brytanii. W Polsce ogłoszenia zawierające widełki płacowe wciąż stanowią rzadkość, a informacje o wynagrodzeniu traktowane są jako poufne. Z badania Hays Poland wynika, że tylko 4% firm zamieszcza informację o zakresie oferowanego wynagrodzenia we wszystkich publikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych. Kolejne 14% firm podaje taką informację incydentalnie.

– Kandydatom najczęściej brakuje w ogłoszeniach informacji o wysokości zarobków. Oferta, która nie zawiera informacji o oferowanym wynagrodzeniu jest w mniejszym stopniu zauważana, co ogranicza szanse na szybkie dotarcie do docelowej grupy ekspertów, a tym samym na zatrudnienie pracownika o pożądanych kompetencjach – wyjaśnia Paula Rejmer, ekspert Hays Poland.

Obok danych o poziomie płac, kandydaci wskazują na szereg elementów, które mają dla nich ogromne znaczenie. Już niemal co drugi kandydat w ogłoszeniu rekrutacyjnym chciałby znaleźć informację o godzinach pracy. Ma to związek z rosnącą potrzebą elastyczności i niechęci pracowników do firm, w których obecna jest kultura nadgodzin. Profesjonaliści w rosnącym stopniu cenią sobie organizacje umożliwiające zachowanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Dość często kandydatom brakuje również jasnej informacji o terminach składania aplikacji i kolejnych etapach rekrutacji. Szybkość w ramach procesu rekrutacyjnego ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. W konsekwencji – już na etapie wysłania CV kandydaci chcą wiedzieć, do kiedy mogą się spodziewać informacji o swojej kandydaturze.

Liczą się szczegóły

Czego jeszcze brakuje kandydatom w ogłoszeniach rekrutacyjnych? Z badania Hays Poland wynika, że ważna pozostaje nazwa firmy i informacje o pracodawcy, kilka słów o narzędziach, z których pracownicy mogą korzystać (zwłaszcza w branży nowoczesnych technologii), lista oferowanych świadczeń dodatkowych oraz jasno opisany zakres obowiązków. Coraz częściej pojawiają się także aspekty kultury organizacyjnej – np. opis wartości, jakimi kieruje się firma.

Jeśli ogłoszenia o pracę nie zawierają informacji istotnych z punktu widzenia kandydatów, to w rezultacie pracodawcy otrzymują wiele aplikacji od osób, które w ostateczności nie będą skłonne przyjąć oferty. Najczęściej jako brakującą informację kandydaci wskazują poziom wynagrodzenia – głównie dlatego, że w przeciwieństwie do wielu państw europejskich, w Polsce nie przyjęły się ani zwyczajowe, ani prawne środki rozpowszechniania informacji o wynagrodzeniach i w naszej kulturze wysokość zarobków jest rozpatrywana w kategorii tabu.

Obok poziomu oferowanych płac kandydaci wymieniają jednak kilka innych elementów, których umieszczenie w ogłoszeniu nie jest już tak kłopotliwe dla pracodawcy. Odpowiadanie na potrzeby kandydatów ma coraz większe znaczenie – również z uwagi na przedstawicieli pokoleń wkraczających na rynek pracy. Dla nich transparentność oraz elastyczność są kluczowe, a pracodawcy będą musieli dostosować swoją strategię do ich preferencji.