Wykształceni imigranci z potencjałem

Jak pokazują dane „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, jedynie 5% imigrantów zarobkowych z Ukrainy pracuje umysłowo, a niecały 1% należy do kadry zarządzającej

Dane Eurostatu odnośnie liczby imigrantów z wykształceniem wyższym w Polsce znacznie przewyższają europejską średnią – ogółem w 2020 r. ponad jedna trzecia (35,6%) migrantów w wieku 25-54 lat, którzy urodzili się w innym państwie członkowskim UE, posiadała wykształcenie wyższe. W przypadku osób urodzonych poza tym obszarem wskaźnik był niższy i wyniósł 29,6%. Natomiast odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród obywateli analizowanych przez Eurostat państw[1] wynosił 36,7%.

Informatycy, lekarze, inżynierowie to rozchwytywani na rynku specjaliści. Wielu naszych rodaków wykonuje te zawody w innych państwach, bo to im się po prostu bardziej opłaca, głównie z punktu widzenia finansów. My również jako kraj przyciągamy osoby z wyższym wykształceniem, ale nie wykorzystujemy tego potencjału optymalnie. Szansą dla wykształconych imigrantów, którzy zdecydowali się na życie w Polsce, jest projekt nowej polityki migracyjnej, który ułatwi im znalezienie pracy zgodnie z ich wykształceniem – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Polska przyciąga najwięcej osób z UE z wykształceniem wyższym

Polska króluje pod względem liczby przebywających na jej terenie wykształconych imigrantów zarówno z UE, jak i spoza jej obszaru. W 2020 r. obywatele Unii Europejskiej w wieku 25-54 lata przebywający w Polsce w większości (67,9%) mieli wykształcenie wyższe. Nasz kraj wyprzedził tym samym takie kraje jak m.in. Estonia (65%) czy Szwecja (62,4%). Na drugim końcu skali znalazły się Włochy, gdzie jedynie 12,7% osób w wieku 25-54 lat urodzonych w innym państwie członkowskim UE ukończyło studia. Przed Włochami uplasowała się Grecja ze wskaźnikiem 24,9%.

Polska znalazła się również w czołówce państw z najwyższym wskaźnikiem wykształconych imigrantów spoza UE. Prawie 60% wszystkich imigrantów m.in. z Ukrainy czy Białorusi posiada wykształcenie wyższe. Polskę wyprzedziły jedynie Rumunia ze wskaźnikiem na poziomie 65,3% i Irlandia (65,3%). Najniższą populację wykształconych migrantów spoza UE, podobnie jak w przypadku przyjezdnych z obszaru Wspólnoty, odnotowano w Grecji i Włoszech – odpowiednio 11,5% i 13,4%.

Pracownicy z niewykorzystanym potencjałem

Dane „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service potwierdzają europejski trend – połowa imigrantów zarobkowych z Ukrainy pracująca w Polsce posiada wyższe wykształcenie. Mimo tego zdecydowana większość, bo 71% Ukraińców pracuje poniżej swoich kompetencji, jedynie 5% z nich pracuje umysłowo, a niecały 1% należy do kadry zarządzającej. W badaniu największą grupę pracowników (61%) stanowili ludzie młodzi, w wieku 18-39 lat, którzy najczęściej migrują w poszukiwaniu lepszych zarobków. Na razie liczyli się oni jednak z tym, że o pracę zgodną z ich wykształceniem może być ciężko, dlatego szukali zatrudnienia poniżej swoich kompetencji.

W mojej karierze zdarzyło mi się m.in. zatrudnić lekarza okulistę na stanowisko w fabryce przetwórstwa rybnego. Było to oczywiście konsekwencją szukania przez tego mężczyzny szansy na wyższy zarobek nawet kosztem pracy poniżej kompetencji. Ile jednak byśmy zyskali, gdybyśmy zatrudnili taką osobę na odpowiednim do kwalifikacji stanowisku. Barierą pozostaje długa procedura uznawania dyplomu. Na szczęście w nowym projekcie polityki migracyjnej nie tylko zaadresowano konieczność szukania osób o wysokich kompetencjach, w tym w zawodach medycznych, ale też wspomniano o upraszczaniu procesu uznawania dyplomów i certyfikatów – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Szukasz inspiracji do rozwoju kariery? Zaglądaj do Centrum Kariery Goldenline oraz na oferty pracy.


[1] Analizowane przez Eurostat państwa: wszystkie członkowskie Unii Europejskiej + Norwegia, Szwajcaria, Islandia