Wszyscy chcą godnie zarabiać

Ilu pracowników, tyle różnych potrzeb do zaspokojenia przez pracodawców. Okazuje się, że można wyróżnić potrzeby i oczekiwania zatrudnionych z uwzględnieniem pokoleń, z których się wywodzą. Badanie sieci firm PwC wykazało, jakie plany mają pracownicy na następne 12 miesięcy

W badaniu „Global Workforce Hopes & Fears Survey 2022” sieci firm PwC ankietowani odpowiedzieli na pytania związane z ich najbliższą przyszłością zawodową, zmianami technologicznymi w firmach, podejściem do pracy hybrydowej oraz czynnikami wpływającymi na chęć pozostania u obecnego pracodawcy.

Z jednej strony pracownicy oczekują godziwych wynagrodzeń, większej kontroli nad tym jak pracują oraz poczucia, że ich praca ma realne znaczenie. Z drugiej strony pracodawcy powinni robić więcej, żeby poprawiać umiejętności pracowników oraz zapewnić takie środowisko pracy, w którym różnorodność kapitału pracowniczego będzie przynosiła zespołom korzyści, a nie prowadziła do konfliktów. Jednocześnie rolą pracodawców nie powinno być wskazywanie pracownikom co i jak mają myśleć, ale danie im możliwości do zabierania głosu, dokonywania wyborów (sprawczość) oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska w pracy. Innymi słowy, konieczne jest wyposażenie kadry menadżerskiej w narzędzia pozwalające im budować takie zespoły, które będą w stanie sprostać dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom. Zdolność do szybkiego rozpoznania sytuacji nawet najmniejszych zespołów jest już kluczowa dla utrzymania i rozwoju biznesu – mówi Michał Grzybowski, partner PwC Polska i lider zespołu People & Organization.

Młodzi nie boją się walczyć o uznanie

Jakie są oczekiwania pracowników na najbliższe 12 miesięcy? Pokolenia „Z” (18-25 lat) oraz Millenialsów (26-41 lat) będzie oczekiwało awansu lub/i podwyżek. 10% Boomersów (58-76) wskazało, że odejdzie z obecnej firmy i opuści rynek pracy. 51% ankietowanych z pokolenia „Z” uważa, że ich pracodawca jest godny polecenia rodzinie i znajomym. 23% przedstawicieli najmłodszego pokolenia i 19% Millenialsów będzie poszukiwać nowego miejsca pracy.

Na świecie średnio 35% ankietowanych pracowników planuje poprosić o podwyżkę w ciągu najbliższego roku, a 19% planuje zmienić pracę. W Polsce o podwyżkę będzie ubiegać się 38% badanych, a 16% prawdopodobnie poszuka nowego pracodawcy.

W firmach brakuje innowacyjnych technologii

Ankietowani zostali zapytani o największe wątpliwości związane z wpływem technologii na ich pracę w perspektywie 3 lat. W Polsce największe obawy związane są z niewystarczającym szkoleniem pracowników i rozwojem ich kompetencji cyfrowych (21%) oraz brakiem inwestycji w innowacyjne technologie (20%). W perspektywie globalnej, do wymienionych kwestii dochodzi ograniczona możliwość współpracy z osobami o bardziej zaawansowanych kompetencjach technologicznych.

We wszystkich branżach z wyjątkiem finansowej te obawy są zbieżne. W sektorze finansowym główną obawą jest zastąpienie pracy ludzkiej rozwiązaniami technologicznymi. Braki w zakresie innowacyjnych technologii uzyskały najwyższy wynik pośród przedstawicieli sektora publicznego i ochrony zdrowia. Może wynikać to z konieczności nagłego przestawienia trybu pracy w tych sektorach na zdalny w dobie pandemii i w konsekwencji wysokiego obciążenia pracą w nieprzewidzianych warunkach.

Praca w biurze lepsza od home office

Badanie pokazało, że pracownikom odpowiada obecny model pracy hybrydowej. Najczęściej preferowanym rozwiązaniem jest równe rozdzielenie dni pracy zdalnej i biurowej. Polacy oczekują w przyszłości przynajmniej częściowego powrotu do przestrzeni firmowych.

35% ankietowanych z kraju wskazuje, że chce pracować w pełni lub w znaczącym wymiarze czasu zdalnie, natomiast na świecie za taką opcją opowiedziało się 49% badanych. W kontekście pracy hybrydowej 43% naszych rodaków uważa, że ich obowiązki mogą być wykonywane w sposób zdalny, lecz mimo to 16% z nich pracuje w pełnym wymiarze w biurze.

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!

Chcemy godnych zarobków

W obecnych czasach zwiększonego ruchu na rynku pracy, niezwykle istotne jest należyte adresowanie potrzeb pracowników i budowanie ich przywiązania do firmy. Aby móc wyjść naprzeciw oczekiwaniom, ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, na ile poszczególne czynniki są dla nich ważne w miejscu pracy. Najwyższy wynik uzyskało otrzymywanie należytego wynagrodzenia. Kolejne miejsca na podium zajęły poczucie spełniania się w pracy oraz swoboda wyrażania się.

Czego potrzebują różne pokolenia pracowników?

Podzielenie wyników ze względu na wiek ankietowanych pozwoliło wskazać najważniejsze potrzeby pracowników, które występują oprócz należytego wynagrodzenia:

  • Pokolenie „Z” – możliwość ekspresji w miejscu pracy
  • Millenialsi – swoboda w wyborze miejsca pracy (biuro, dom, inne lokalizacje)
  • Boomersi – uznanie dla ich umiejętności i doświadczenia, uwzględnienie ich zdania przez przełożonego w trakcie podejmowania decyzji, sposobność wykraczania poza oczekiwania związane ze stanowiskiem

Jednoznacznych wniosków nie można było wyciągnąć w pokoleniu „X”, którego przedstawicieli było trzeba podzielić ze względu na płeć. Kobiety mają mniejszą potrzebę uwzględnienia ich opinii przez przełożonych od mężczyzn (odpowiednio 35% i 41%). Mocniej zależy im na kwestiach związanych z miejscem pracy – po spełnieniu kluczowych potrzeb pracowników, dla kobiet ważne jest budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej, która zapewnia podmiotowość i zrozumienie unikalnych potrzeb i predyspozycji każdego z zatrudnionych (69% kobiety – 60% mężczyźni).

centrum kariery cv dokumenty aplikacyjne działanie efektywność goldenline GoldenLine od kuchni kariera kariera zawodowa kompetencje marka osobista motywacja nowa praca nowe oferty pracy oferty pracy oferty zatrudnienia personal branding porada porady goldenline porady rekrutacyjne praca praca biurowa praca w IT praca zdalna pracownicy przegląd pracy rekrutacja rozmowa kwalifikacyjna rozmowa rekrutacyjna rozwój rozwój kompetencji rozwój osobisty rozwój zawodowy rynek pracy sukces szukam pracy szukanie pracy umiejętności weekendowy przegląd pracy wynagrodzenia wynagrodzenie zarobki zatrudnienie zmiana pracy ścieżka kariery