W IT zarobisz najwięcej

Kto zarabia najwięcej? Na podium znajduje się branża IT ze średnim wynagrodzeniem na poziomie 9 200 zł brutto. Zaraz za nią są także branże finansowa i ubezpieczeniowa oraz górnictwo

Na podium branż z najwyższym wynagrodzeniem brutto znalazła się informacja i komunikacja, która obejmuje m.in. działalność w zakresie technologii informatycznych czy przetwarzanie danych. Przeciętne miesięczne zarobki wyniosły 9,2 tys. zł brutto. Na kolejnych miejscach znalazły się działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz górnictwo i wydobywanie z pensjami powyżej 8,6 tys. zł. Równie dużo można było zarobić w sektorze, który obejmuje wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  gaz, parę wodną i gorącą wodę – tutaj miesięczne zarobki kształtowały się na poziomie 8,2 tys. zł. brutto. TOP5 sekcji z najwyższymi płacami zamyka działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie przeciętnie w 2020 roku pensje wynosiły 7,6 tys. zł.

Wzrost popularności pracy w zawodach związanych z IT nie jest zaskoczeniem. Nie dość, że zarobki w tej branży są najwyższe w Polsce, co przyciąga nowych kandydatów, to w czasie pandemii uwypukliły się dodatkowe zalety, jak choćby możliwość pracy zdalnej. Najwyższy notowany wzrost w skali roku napędził też ułatwiony proces rekrutacji, którą można przeprowadzać całkowicie online. Oprócz tego sektora, poszukujących pracy przyciąga również działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz transport i gospodarka magazynowa, które zanotowały 2% wzrost pracowników w ciągu roku – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Szukasz inspiracji związanych z rozwojem kariery? Zajrzyj koniecznie do naszego e-booka Kompas kariery.