Umowa o pracę a umowa zlecenie – różnice

Rodzaj oferowanej umowy jest istotny podczas podejmowania decyzji dotyczącej zatrudnienia na danym stanowisku. Czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenie? Tłumaczymy, co się bardziej opłaca i wskazujemy różnice między zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenie a umowy o pracę.

Różnice między umową zlecenie a umową o pracę

Podczas uzgadniania warunków zatrudnienia pracodawca może zaoferować ci kilka wariantów umowy do wyboru. Najpopularniejszym dokumentem podpisywanym podczas zatrudnienia jest umowa o pracę i umowa zlecenie. Czym różnią się te dwie umowy i która z nich jest korzystniejsza? Wiele zależy od oczekiwań kandydata, jego dyspozycyjności, wieku oraz preferowanych warunków zatrudnienia.

Podmiot regulujący przepisy danej umowy

Podstawową różnicą między umową o pracę a umową zlecenie jest podmiot regulujący przepisy:

 • Umowę o pracę reguluje Kodeks pracy
 • Umowę zlecenie określa Kodeks cywilny

W związku z odrębnymi przepisami dotyczącymi obu wariantów porozumienia, warunki wynikające z zawarcia wybranej umowy są różne. Z punktu widzenia pracodawcy umowa zlecenie generuje mniejsze koszty związane z utrzymaniem pracownika, natomiast pracownikowi, który podpisał umowę o pracę, przysługuje więcej świadczeń i praw.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Jakie korzyści wynikają z podpisania umowy o pracę? Decydując się na ten typ porozumienia, pracownik może liczyć na szereg świadczeń opisanych w Kodeksie pracy. Są to między innymi:

 • Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego
 • Określony termin wypowiedzenia
 • Prawo do urlopu macierzyńskiego
 • Zasiłek chorobowy
 • Płatne zwolnienie lekarskie

Umowa o pracę między stronami: pracownik i pracodawca powinna być zawarta w formie pisemnej, a  w jej treści należy zawrzeć zapis o trybie oraz okresie wypowiedzenia. Co więcej, pracodawca powinien zawrzeć w dokumencie określone miejsce i czas wykonywania obowiązków.

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest regulowana przez Kodeks cywilny. To oznacza, że decydując się na jej podpisanie, nie jesteśmy chronieni przez prawo pracy, a wszelkie nieporozumienia między stronami nie będą rozstrzygane przez Sąd pracy – w tym przypadku roszczenia rozpatruje sąd cywilny. Zleceniobiorcy, podpisując tego rodzaju umowę, są zobligowani do wykonania określonych w dokumencie czynności na polecenie zleceniodawcy. Czym jeszcze różni się umowa zlecenie od umowy o pracę? O to najważniejsze kwestie i założenia tego typu kontraktu:

 • Brak obowiązku wystawienia świadectwa pracy przez zleceniodawcę
 • Brak okresu wypowiedzenia – strony mogą rozwiązać umowę w dowolnym momencie
 • Swoboda warunków zatrudnienia – zleceniobiorca może decydować o miejscu i czasie wykonywania zawartych w umowie obowiązków

Umowa zlecenie a Kodeks pracy

Umowa zlecenie nie jest regulowana przez Kodeks pracy, w związku z czym zleceniobiorca nie ma prawa do:

 • Płatnego urlopu na żądanie
 • Płatnego urlopu wypoczynkowego
 • Minimalnego wynagrodzenia
 • Zasiłku chorobowego
 • Urlopu macierzyńskiego

Wszelkie kwestie związane z urlopem i okresem wypowiedzenia mogą zostać ustalone indywidualnie między stronami, natomiast w świetle prawnym, zleceniodawca nie jest zobligowany do zagwarantowania tych świadczeń.

Co się bardziej opłaca: umowa o prace czy umowa zlecenie?

W zależności od osobistych preferencji kandydata do zatrudnienia korzyści wynikające z obu umów mogą być różne. Umowa zlecenie jest chętnie zawierana przez studentów, którzy w związku z tą elastyczną formą zatrudnienia mogą dorobić sobie do budżetu. Z uwagi na podatek zerowy i brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe studenci do 26 roku życia mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie netto. Natomiast zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest stabilniejsze i częściej wybierane przez osoby, które chcą pracować na pełen etat i wiążą przyszłość z danym zawodem.

Nie wiesz, który rodzaj umowy będzie dla Ciebie odpowiedni? Zastanów się czego oczekujesz względem zatrudnienia i ustal swoje preferencje, to pomoże Ci podjąć decyzję dotyczącą rodzaju podpisywanej umowy.