Tych języków obcych opłaca się uczyć

Chcesz dobrze zarabiać? Ucz się języków obcych, ale rób to mądrze. Lepiej opanować jeden w stopniu zaawansowanym, niż mówić kilkoma w stopniu umiarkowanie komunikacyjnym. Angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański – za znajomość którego z nich pracodawcy zapłacą nam najwięcej?

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w roku 2017, mediana* wynagrodzeń pracowników z zaawansowaną znajomością języka angielskiego (C1/C2) wynosiła 6 076 PLN. Oznacza to, że połowa tej grupy badanych zarabiała w przedziale od 4 200 PLN do 9 600 PLN brutto miesięcznie. Niższe płace otrzymywali pracownicy o średnio-zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Mediana ich zarobków wynosiła 4 210. Natomiast mediana zarobków pracowników znających ten język słabo wyniosła 3 600 PLN, a bez znajomości 3 493 PLN.

Pracownicy, którzy deklarowali znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym, otrzymywali zarobki w wysokości 5 876 PLN. Osoby z podstawową znajomością tego języka zarabiały 4 100 PLN

A jak kształtowały się zarobki na poziomie wybranych stanowisk?

 

 

Autorzy raportu zwracają uwagę, że choć znajomość języków obcych ma wpływ na wysokość naszych wynagrodzeń, to nie możemy zapominać, że jest to tylko jeden z elementów, które decydują o tym, ile finalnie wpłynie na nasze konto pod koniec miesiąca. Równie istotne czynniki to m.in. branża, doświadczenie, miejsce zamieszkania, wielkość firmy, rodzaj kapitału (krajowy czy zagraniczny).

Wiadomo jednak, że bardziej opłaca znać się jeden język obcy w stopniu zaawansowanym, niż kilka na poziomie podstawowym. 

*mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniono dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych. 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń