Twój głos ma moc: niepełnosprawni w pracy

Chcesz mieć wpływ na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy? Poświęć kilka minut i wypełnij anonimową ankietę skierowaną do pracodawców oraz osób z niepełnosprawnością. To już druga edycja kompleksowego badania, którego rezultatem będzie wydanie wartościowego raportu zawierającego propozycje praktycznych rozwiązań zwiększających aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością

Pracodawca na TAK to kompleksowe i innowacyjne badanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością oraz pracodawcom, którzy chcą budować różnorodne zespoły. Pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku, a z jej wynikami można zapoznać się w raporcie znajdującym się na stronie takpelnosprawni.pl.

W ostatnich latach zwiększyła się otwartość firm na prowadzenie polityki różnorodności i włączania (z angielskiego Diversity & Inclusion). Nie przekłada się to jednak na znaczący wzrost zatrudnienia i realnego włączania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Co więcej, kryzys wywołany COVID-19 może spowodować spowolnienie wysiłków związanych z obecnością tej grupy w polskich firmach. To dobry moment, aby przeprowadzić II edycję badania Pracodawca na TAK i ocenić, jak zmieniła się sytuacja przez ostatnich kilka lat. Zależy nam, aby poznać punkt widzenia, potrzeby oraz wyzwania, jakie obecnie stoją przed pracodawcami i osobami z niepełnosprawnością – podkreśla Agata Robińska z Fundacji TAKpełnosprawni

Uzyskane odpowiedzi przyczynią się do powstania raportu, który będzie stanowił bazę wiedzy i inspiracji zarówno dla pracodawców chcących zatrudniać pracowników z niepełnosprawnością, jak i dla osób
z niepełnosprawnością, które chcą być aktywne na otwartym rynku pracy. Każdy może mieć wkład w tę misję. Wystarczy wypełnić ankietę dostępną na https://takpelnosprawni.pl/badanie – poświęcić kilka minut i wyrazić swoją opinię, aby realnie wpłynąć na poprawę sytuacji osób z niepełnoprawnością na rynku pracy. 

Osoby niewidome i słabowidzące mogą uczestniczyć w badaniu bez ograniczeń, dzięki zgodności kreatora tworzenia ankiet Webankieta.pl – partnera badania Pracodawca na TAK – z zaleceniami WCAG 2.0, które umożliwiają wypełnianie ankiety przez te osoby przy użyciu programów typu czytnik ekranu.

Fundacja TAKpełnosprawni promuje zatrudnienie i inkluzję osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Organizacja powstała, aby wspierać dwie ważne grupy: osoby z niepełnosprawnością szukające zatrudnienia oraz świadomych pracodawców gotowych do tworzenia różnorodnych zespołów. Jest instytucją, która dodaje skrzydeł kandydatom i realnie walczy ze stereotypami w polskich firmach. Wierzy, że każdy z nas, niezależnie od poziomu sprawności, ma mocne strony i wielkie możliwości. Skupia się na tym, aby w każdym człowieku odkryć jego potencjał i dać szansę na rozwój w zróżnicowanym zespole. Fundacja jest reprezentantem na Polskę globalnej sieci ILO Global Business and Disability Network – międzynarodowego forum firm oraz organizacji, które wymieniają się praktykami i współpracują na rzecz większej obecności osób
z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Fundacja TAKpełnosprawni powstała w 2020 roku. Wcześniej przez ponad 10 lat projekt funkcjonował tylko jako inicjatywa wewnętrzna Job Impulse Polska. Przez ten czas ewoluował do takich rozmiarów, że podjęto decyzję o wydzieleniu go jako niezależną organizację non-profit.

Szukasz inspiracji w rozwoju kariery? Zajrzyj do e-booka Kompas kariery.