O co pytają na rozmowie managerowie digital?

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, możesz zastanawiać się, jakie pytania zada Ci przyszły pracodawca. Chociaż nie ma możliwości, aby precyzyjnie określić, jakie dokładnie tematy zostaną podczas rozmowy rekrutacyjnej poruszone, zawsze istnieje kilka rodzajów popularnych pytań, których można się spodziewać i wcześniej solidnie przygotować się do odpowiedzi