Sprawdź, czy nie zarabiasz za mało!

Polskie prawo pracy gwarantuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz wybranych umowach cywilnoprawnych, że ich wynagrodzenie nie będzie niższe niż pensja minimalna lub minimalna stawka godzinowa. Dowiedz się, ile po podwyżce wynoszą obydwie kwoty i komu przysługują.

Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat wynosi 2100 zł brutto czyli 1530 zł netto (na rękę). To najniższa pensja, jaką zgodnie z prawem może zaproponować nam pracodawca. 

Kwota obowiązuje jedynie w przypadku umowy o pracę, natomiast nie ma znaczenia, czy jest ona podpisana na czas określony czy nieokreślony. Jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do kolejne podwyżki pensji minimalnej (dzieje się to co roku z dniem 1 stycznia), wtedy pracownik automatycznie dostaje podwyżkę.

Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na część etatu, wtedy wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie. Przykładowo osoba zatrudniona na pół etatu otrzymująca wynagrodzenie minimalne zarobi połowę kwoty, czyli 1050 zł brutto, a 765 zł netto.

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa od nowego roku wynosi 13, 7 zł brutto, czyli niecałe 10,5 zł netto (na rękę). Obowiązuje w przypadku umowy zlecenia, ale nie jest przestrzegana przy umowie o dzieło.

W przypadku minimalnej stawki godzinowej nie ma ustawowo ustalonej kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Zarobimy „x razy 13,7 zł brutto”. Równie dobrze może to być kilkaset złotych, jak i kilka tysięcy.

Komu przysługuje pensja minimalna?

Zgodnie w polskim prawem pracy pensja minimalna przysługuje każdemu. Obowiązuje w każdej branży, na każdym stanowisku. Pracodawca ma obowiązek wypłacać ją osobom z obywatelstwem polskim jak i obcokrajowcom. W pełnej kwocie przysługuje również osobom dopiero rozpoczynającym pracę (do niedawna mogli otrzymywać 80 proc. pensji minimalnej, ale ten zapis został zniesiony).