Rynek pracy zdrowieje po COVID-19

Według najnowszych danych GUS na podstawie BAEL, sytuacja na polskim rynku pracy od początku 2021 roku wygląda coraz lepiej. W drugim kwartale stopa bezrobocia spadła do 3,5%, a liczba bezrobotnych zmalała o 11,8%

Odnotowano także mniej zwolnień i zastojów w firmach spowodowanych pandemią. Mimo poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej nadal utrzymuje się wysoki odsetek osób pracujących zdalnie, co według ekspertów Personnel Service, wskazuje, że home office jako jeden ze skutków pandemii nie zniknie na przestrzeni najbliższych lat.

W drugim kwartale br. według danych BAEL w Polsce pracowało 16,59 mln osób. To o 164 tys. (1%) więcej, niż w poprzednim kwartale. Zatrudnienie w tym okresie znalazło 131 tys. kobiet i 33 tys. mężczyzn. 15,54 mln osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1,05 mln pracowało w niepełnym wymiarze. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. o 193 tys. (1,3%) wzrosła liczba pracujących na pełen etat.  Zmniejszyła się natomiast o 29 tys. (2,7%) liczba pracujących w niepełnym wymiarze.

Jak zmienia się bezrobocie?

Według metodologii BAEL, stopa bezrobocia w drugim kwartale br. wyniosła 3,5%. Natężenie bezrobocia zmniejszyło się w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. o 0,5 pp. W tym okresie odnotowano 606 tys. osób bezrobotnych, czyli o 11,8% mniej niż w pierwszym kwartale tego roku. 

Bezrobocie najmocniej dotyka ludzi młodych, w wieku 15-24 lata, dla których stopa bezrobocia wyniosła 13,3%. U osób w wieku 25-34 lata bezrobocie kształtowało się na poziomie 3,9%, 35-44 lata – 2,8%, 45-89 lat – 2,4%. Pod względem poziomu wykształcenia, najwyższą stopę bezrobocia zaobserwowano u osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (7,8%). Nieco mniej bezrobotnych znalazło się w grupie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (5,3%) i zasadniczym zawodowym/branżowym, a także policealnym i średnim zawodowym (po 4,1%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (1,7%).

Wyniki stopy bezrobocia tak mocno zróżnicowane pod względem wieku i wykształcenia nie powinny dziwić. Nie od dziś sytuacja na rynku pracy ludzi młodych i słabo wykształconych jest trudna, a pandemia tylko tę tendencję wzmocniła. Co pocieszające, wiele z tych osób w ostatnim czasie, gdy sytuacja na rynku pracy zaczęła się stabilizować, znalazło zatrudnienie. Najmocniej stopa bezrobocia spadła w najbardziej narażonej na to grupie, czyli u osób z wykształceniem podstawowym i bez niego – aż o 2,7 pp. w skali kwartału – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.


Szukasz inspiracji związanych z rozwojem kariery? Zajrzyj do e-booka Karierowy Re:start. W poszukiwaniu inspiracji ze świata HR odwiedź blog HR Goldenline.