Rosną oczekiwania pracowników. Ma być miło i stabilnie

Choć wynagrodzenie i benefity to wciąż najważniejsze kryterium wyboru pracodawcy, to co drugi Polak bierze pod uwagę również bezpieczeństwo zatrudnienia, atmosferę w pracy i równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Od ośmiu lat, czyli początku badania Randstad Employer Brand Research w Polsce, zarówno pensje, jak i benefity są dla pracowników najważniejszymi kryteriami, decydującymi o atrakcyjności danego pracodawcy.

Zmianą obserwowaną w ostatnich edycjach jest systematyczny wzrost znaczenia równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Dodatkowo coraz bardziej cenimy sobie pracę, która wydaje nam się interesująca i stymuluje nas do rozwoju zawodowego.

W stosunku do zeszłorocznego badania na znaczeniu zyskują także lokalizacja miejsca pracy, elastyczne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz społeczne zaangażowanie pracodawców.

W najnowszym badaniu dobra reputacja przedsiębiorstwa nieznacznie straciła na znaczeniu w odpowiedziach ankietowanych, ale i tak w ostatnim czasie obserwujemy wyższy niż w przeszłości udział tego czynnika.

– Dlatego, gdy mówimy o budowaniu marki pracodawcy, musimy pamiętać, że dziś każdą firmę widać jak na dłoni. Oznacza to, że kultura organizacyjna firmy oraz jej oferta dla pracowników w szybkim tempie mogą stać się przedmiotem dyskusji w mediach tradycyjnych i elektronicznych, wpływając na reputację przedsiębiorstwa. Trudno więc mówić o skutecznej marce pracodawcy bez wysiłków włożonych w tworzenie atrakcyjnej oferty dla swoich pracowników oraz właściwej klimatu w organizacji – podkreśla Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska, Monika Hryniszyn.

Oczekiwania pracowników

Kobiety częściej od mężczyzn zwracają uwagę na atmosferę w pracy, rozwój kariery, szkolenia i elastyczne zatrudnienie. Mężczyźni cenią sobie bardziej niż kobiety nowoczesne technologie stosowane przez pracodawców oraz dobrą reputację firmy.

Atmosfera w pracy częściej liczy się dla młodych, dla starszych – ciekawe zadania i stabilność. Sprawdzamy, które czynniki najbardziej wpływają na postrzeganie pracodawców?

Respondenci z wykształceniem podstawowym częściej wskazywali wśród czynników atrakcyjności pracodawcy jego stabilność finansową, bardzo dobrą reputację, atmosferę w miejscu pracy i korzystanie przez firmę z nowoczesnych technologii.

Osoby ze średnim wykształceniem najbardziej spośród wszystkich badanych doceniały możliwości doszkalania oferowane przez pracodawców oraz stabilność zatrudnienia. Natomiast poziom wynagrodzenia i benefity, możliwości rozwoju kariery oraz elastyczne formy pracy to czynniki znacznie częściej wskazywane przez osoby, które ukończyły studia.