Przemysł spożywczy: różne zawody – jeden sukces

To oni podczas codziennej pracy dbają o to, by półki w sklepach zapełniały się produktami, które ułatwiają, a także osładzają nam życie. 31 maja swoje święto obchodzili pracownicy przemysłu spożywczego, których według danych Głównego Urzędu Statystycznego jest w Polsce 412 tysięcy

Jednak przedstawiciele tej branży to nie tylko piekarze, cukiernicy i pracownicy, mający bezpośredni kontakt z produktem – to również zawody, które pozornie nie kojarzą się z żywnością, choć mają niebagatelne znaczenie dla całego procesu jej powstawania. Jaki wpływ na kupowaną w sklepie czekoladę lub pianki Ptasie Mleczko® mają planiści, kupcy, technicy utrzymania ruchu czy liderzy zmiany? Tłumaczymy na przykładzie firmy Wedel.

Według Rocznika Statystycznego Przemysłu 2021, w 2020 roku w produkcji przemysłu spożywczego zatrudnionych było 411,9 tys. osób[1], co stanowi 13,1% wszystkich pracowników tego sektora gospodarki. To nie tylko liczna, ale też różnorodna grupa, wykonująca pełen przekrój zawodów. Na sukces tej branży pracują ludzie nie tylko związani bezpośrednio z produkcją żywności. To również takie działy jak – laboratoria, księgowość, HR czy IT oraz inni eksperci, jak na przykład kontrolerzy jakości czy planiści.

Różne zawody, wspólny sukces

W ramach jednego przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem produktów mogą pracować ludzie wykonujący kilkanaście różnych zawodów. Przykładem może być firma Wedel, gdzie na wspólny sukces składa się wysiłek i zaangażowanie wielu działów oraz pasja liczącej blisko 1300 osób załogi.

Mówiąc o pracy w fabryce czekolady, kojarzymy ją z zawodem cukiernika, technologa czy osoby, która bezpośrednio uczestniczy w procesie powstawania słodkości. To właśnie pracownicy produkcji, którzy Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego świętują najliczniej, stanowią „serce” każdego zakładu, a ich praca jest szczególnie doceniana podczas obchodów tego święta. Jednak nie tylko na ich zadaniach opiera się przemysł spożywczy. Mamy całe spektrum stanowisk, które tworzą tę branżę i wspólnie odpowiadają za sprawny przebieg i niezawodność procesów w firmie– tłumaczy Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej w firmie Wedel.

W zakładach i fabrykach można znaleźć takie zawody, jak na przykład Specjalista Produkcyjnej Kontroli Jakości, który odpowiada za koordynowanie podczas produkcji działań związanych z bezpieczeństwem i jakością produktu. To również planiści odpowiadający m.in. za opracowanie planów produkcyjnych w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, optymalizując je pod kątem dostępności surowców, zaangażowania pracowników oraz kosztów. Liderzy zmiany odpowiadają za zarządzanie zespołami na liniach produkcyjnych. Technicy utrzymania ruchu zajmują się obsługą techniczną całego parku maszynowego, infrastruktury i mediów oraz warsztatów technicznych.

Nie można zapomnieć o wszystkich specjalistach badań laboratoryjnych i kontroli jakości, którzy są odpowiedzialni m.in. za weryfikację próbek z poszczególnych etapów produkcji i przeprowadzenie analiz laboratoryjnych, potwierdzających jakość produktów. To także analitycy finansowi, którzy zajmują się weryfikacją kosztów wytworzenia produktu i analizą budżetu przedsiębiorstwa czy kupcy, którzy odpowiadają m.in. za zakup usług, surowców, opakowań i wyszukiwanie, weryfikację nowych dostawców. To zaledwie kilka z wielu zawodów zaangażowanych w proces powstawania żywności, która finalnie znajdzie się na sklepowych półkach.

Produkcja spożywcza jest jak system naczyń połączonych – jeśli jeden element nie zadziała, istnieje duże zagrożenie, że produkt nie powstanie, albo nie spełni wysokich standardów. Na przykład wystarczy, że temperatura czekolady w procesie temperowania będzie za niska o jeden stopień, a już produkt może mieć gorszą jakość, będzie matowy i może być bardziej podatny na pojawienie się na jego powierzchni szarego nalotu – tłumaczy Jadwiga Janus, kierownik kontroli jakości w firmie Wedel.

Specjaliści automatyzacji i technik tradycyjnych

Dzisiejsze wytwarzanie żywności, na przykładzie firmy Wedel, to kombinacja działania nowoczesnego parku maszynowego i ręcznej produkcji. Do tego potrzebni są pracownicy, będący ekspertami w swoim fachu – tak, by usprawniając proces, utrzymywać jednocześnie najwyższe standardy wypracowane przez lata. 

Są takie zawody, gdzie wiedza dotycząca tworzenia słodyczy przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Starsi stażem pracownicy wdrażają w swoje zadania młodych, którzy czerpią garściami z ich zdobywanej przez lata wiedzy. To szczególnie ważne przy produkcji ręcznej. Dzięki różnorodności zespołu, możemy wypracowywać lepsze rozwiązania, biorąc pod uwagę odmienne perspektywy i doświadczenia. Działalność naszej firmy opiera się na ścisłej, międzydziałowej współpracy, a każdy z jej „elementów”, czyli pracowników wykonujących różne zawody, ma wpływ na działalność całej organizacji – dodaje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.


Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!