Przebieg procesu inwestycyjnego – przygotowanie do inwestycji

Ogromna liczba osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem prawdopodobnie, prędzej czy później, stanie przed zadaniem pozyskania pieniędzy na rozwój swojej firmy. W poprzednich artykułach tej serii pisałem o tym, z jakich źródeł możemy pozyskać finansowanie. Dzisiaj opowiem o tym, jakie pierwsze kroki należy postawić, aby proces szukania inwestora przebiegał optymalnie.

Wystąpienie przed inwestorem

Każdy, kto stara się o pozyskanie inwestora powinien się do tego bardzo dokładnie przygotować. Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy zrobić jest stworzenie tzw. pitch decku, czyli dokumentu, który w prosty i przystępny sposób opisze swój pomysł na biznes. Powinien on zawierać informacje dotyczące m.in. problemu, który rozwiąże firma, sposobu w jaki to nastąpi, wielkości rynku, produktu, zespołu, modelu biznesowego, konkurencji oraz finansów. Możemy go stworzyć na przykład w formie prezentacji multimedialnej, filmu lub infografiki. Warto zastanowić się nad sposobem prezentacji takiego materiału przed inwestorem. Im bardziej atrakcyjnie przedstawimy nasz biznes, tym większa szansa na otrzymanie kapitału na jego rozwój.

Umowa o zachowaniu poufności

Jeżeli potencjalny inwestor, wyrazi zainteresowanie naszym biznesem, kolejnym etapem współpracy powinno być zawarcie umowy o zachowaniu poufności (ang. Non Disclosure Agreement, NDA). Jej podpisanie jest bardzo ważne z punktu widzenia ochrony pomysłu przed jego skopiowaniem. Podstawowym zadaniem NDA jest określenie rodzajów i oraz sposobów przekazywania i wykorzystywania informacji poufnych pomiędzy stronami. Warto w tym miejscu wskazać, że poufnością objęte są wyłącznie te informacje, które nie zostały wcześniej udostępnione publicznie lub istnieje prawny obowiązek ich ujawnienia, np. na wniosek organów ścigania. Czym zatem są informacje poufne? Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju informacje natury biznesowej i ekonomicznej (np. biznesplany, strategie rozwoju), technicznej (np. opracowania, rysunki techniczne, kody źródłowe) i prawnej (np. dokumenty korporacyjne, umowy, licencje, pozwolenia, koncesje) przekazywane sobie wzajemnie przez strony w ramach współpracy. Niezgodne z umową lub godzące w interesy drugiej strony wykorzystywanie informacji poufnych, może sprowadzić na nas konieczność zapłaty, często bardzo dotkliwych kar umownych. Warto także pamiętać, by wysokość kar umownych zapisanych w NDA nie była przesadnie wysoka. Może to negatywnie świadczyć o naszej dojrzałości biznesowej oraz podejściu do dzielenia się naszym pomysłem. Kolejne kroki zostaną opisane w drugiej części artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.