Premia świąteczna: na jakich zasadach? Czy należy się każdemu?

Grudzień to czas pełen magicznej atmosfery, ale również wzmożonych wydatków związanych z organizacją świąt. W związku z tym wielu pracodawców decyduje się na przyznanie zatrudnionym premii świątecznej. Na jakich zasadach przyznawane jest to dodatkowe świadczenie? Zobacz, kto może liczyć na premię świąteczną w firmie.

Premia świąteczna od pracodawcy

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, na który z niecierpliwością czeka większość z nas. Grudzień oprócz ubierania choinki, pieczenia pierników i rozdawaniem prezentów kojarzy się również z większymi wydatkami związanymi z przygotowaniami do świąt. Drastyczny wzrost cen i rosnąca inflacja jeszcze bardziej przyczyniają się do wzmożonych kosztów. Premia świąteczna to cenione przez pracowników świadczenie, które pomaga usprawnić grudniowy budżet, a jednocześnie jest dodatkową formą motywacji do dalszej pracy.

premia świąteczna

Ten dodatkowy składnik wynagrodzenia jest wręczany w wielu przedsiębiorstwach. Na jakich zasadach przyznawana jest premia świąteczna? Kto może liczyć na uzupełnienie płacy zasadniczej? Okazuje się, że jej wysokość oraz forma opodatkowania zależy od kilku kluczowych czynników.

Na jakich zasadach przyznawana jest premia świąteczna?

Wysokość i zasady przyznawania premii świątecznej nie są określone przez Kodeks pracy. W związku z tym to, że ktoś jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie gwarantuje otrzymania dodatkowego składnika wynagrodzenia w grudniu. Chyba że zasady dotyczące bonusu świątecznego są opisane w regulaminie płac danej organizacji lub zapis o określonej premii świątecznej, został zawarty w podpisywanej podczas zatrudnienia umowie.

Źródła finansowania premii świątecznej

Premia świąteczna może być finansowana na dwa sposoby. Źródłem dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników może być:

  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Środki obrotowe firmy

Warto zaznaczyć, że premie finansowane ze środków obrotowych danego przedsiębiorstwa są opodatkowane i zazwyczaj jednakowe dla wszystkich zatrudnionych, natomiast środki wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są zwolnione ze składek ZUS oraz podatku. W tym przypadku wysokość wypłacanej premii świątecznej jest uzależniona od stałych dochodów danego pracownika.

Wysokość premii świątecznej

Dodatek do pensji może mieć charakter uznaniowy, wtedy o tym, kto i w jakiej wysokości dostanie premię świąteczną decyduje pracodawca. Bonusowy pakiet na święta może przybierać różną postać. Firmy najczęściej decydują się na dodatkowe środki pieniężne, karty podarunkowe i bony na zakupy. Taki gest ze strony pracodawcy wpływa na morale całego zespołu i często przybiera formę podziękowania za trud włożony w pracę w danym roku oraz skłania do podsumowań i snucia planów i wyzwań na kolejny rok. Materialne motywatory pozapłacowe są cenione przez zatrudnionych.

Premia świąteczna w 2021 roku – raport

Rekordową popularność zyskują w tym roku premie świąteczne, obserwujemy też powrót do znanych sprzed początku pandemii firmowych wigilii – pokazują wyniki badania Instytutu Badawczego Randstad. Dane sugerują też, że pracodawcy będą hojniejsi wobec pracowników niż w poprzednich latach. W tym roku z okazji Bożego Narodzenia, polscy przedsiębiorcy planują przekazać swoim pracownikom przede wszystkim premie okolicznościowe (44%) oraz zorganizować wigilie firmowe (43%). W poprzednim roku, w związku z pandemią, wszelkie imprezy okolicznościowe były ograniczone obostrzeniami. Obecnie widać, że znów zyskały one na znaczeniu.

Z badania wynika, że więcej niż co trzeci przedsiębiorca planuje obdarować swoich pracowników bonami podarunkowymi. 29% przekaże dla swoich podwładnych oraz ich dzieci lub całych rodzin upominki, zaś 13% respondentów nie planuje z okazji Bożego Narodzenia podejmować żadnych specjalnych działań.