Praca na umowę zlecenie – o czym pamiętać?

Zaproponowano Ci pracę na podstawie umowy zlecenie i nie wiesz, z czym to się wiąże? Umowa zlecenie to jedna z najczęściej zawieranych umów podczas ustalania warunków zatrudnienia. Zobacz, czym charakteryzuje się ten rodzaj umowy i jakie prawa przysługują obu stronom tego porozumienia.

Umowa zlecenie – na czym polega?

Podczas przeglądania ofert pracy czy ustalania warunków podczas rozmowy kwalifikacyjnej, można zauważyć, że przedsiębiorstwa bardzo często proponują kandydatom zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Na czym polega ten dokument i dlaczego pracodawcy chętnie decydują się akurat na tę formę zatrudnienia? Kluczową kwestią podczas nawiązywania współpracy na podstawie tego dokumentu są prawa i obowiązki obu stron.

Umowa zlecenie a Kodeks pracy

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w związku z czym nie jest regulowana przez Kodeks pracy. W praktyce oznacza to, że zatrudniony na jej podstawie kandydat nie ma takich samych przywilejów, jak osoby pracujące na podstawie umowy o pracę. Różnice między umową zlecenie a umową o pracę są liczne, jednak oba dokumenty znajdują swoich zwolenników i są realizowane w wielu organizacjach zawodowych.

Praca na podstawie umowy zlecenie – zasady

Umowa zlecenie jest zawierana między:

  • Zleceniodawcą –  osoba, zlecająca wykonanie czynności określonych w umowie,
  • Zleceniobiorcą – osoba, która wykonuje powierzone zlecenie na podstawie określonych w umowie warunków.

Strony tego rodzaju umowy są określone inaczej, niż w przypadku umowy o pracę. Nie należy używać tu terminów: pracodawca i pracownik, bowiem prawa i obowiązki wynikające z zawarcia tej umowy są inne. Umowę zlecenie reguluje Kodeks cywilny, polega ona na zobowiązaniu się przez zleceniobiorcę do wykonania określonych w dokumencie czynności prawnych, za które zleceniodawca wypłaci mu stosowne wynagrodzenie.

Minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie w 2021 i 2022 roku

W 2021 roku minimalna kwota brutto na podstawie umowy zlecenie wynosi 18,30 zł za godzinę, natomiast w 2022 roku będzie to 19,70 zł brutto za każdą przepracowaną godzinę. Obowiązkiem zleceniodawcy jest wypłata określonego w umowie wynagrodzenia, które nie może być niższe niż minimalna stawka określona w danym roku podatkowych.

Czy warto podpisać umowę zlecenie?

Ze względu na niższe koszty utrzymania zatrudnionego (niż w przypadku umowy o pracę) wiele firm decyduje się na zawarcie z kandydatem do pracy umowy zlecenie. Należy zaznaczyć, że oba kontrakty nie powinny być stosowane zamienne, bowiem niosą za sobą inne zobowiązania i warunki. W tym przypadku zleceniobiorcy mają mniej przywilejów i świadczeń niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Umowa zlecenie – korzyści dla studentów

Dla osób, które szukają stałego zatrudnienia, umowa zlecenie może być niesatysfakcjonująca. Brak okresu wypowiedzenia, pełnopłatnego urlopu wypoczynkowego czy określonego stałego wynagrodzenia i godzin pracy to największe minusy tego rodzaju kontraktu. Na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie często decydują się studenci i osoby, które podejmują się pracy dorywczej. Duża swoboda związana z formą wykonywania obowiązków, wynagrodzenie wypłacane na podstawie zrealizowanego zlecenia czy podatek zerowy dla osób do 26 roku życia to korzyści, które skłaniają młodych ludzi do podpisania umowy zlecenie.