Praca na umowę o pracę – o czym pamiętać?

Umowa o pracę to najpopularniejszy sposób nawiązywania porozumienia podczas określania warunków zatrudnienia. Jakie prawa i przywileje daje pracodawcy i pracownikowi? Czy warto ją podpisać? Zobacz, na czym polega umowa o pracę i poznaj najważniejsze założenia tego kontraktu

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Spora liczba kandydatów do zatrudnienia ceni sobie umowę o pracę. Czym wyróżnia się ten kontrakt z pracodawcą i jakie korzyści przynosi obydwu stronom? Przeglądając oferty pracy widać, że w Polsce to właśnie umowa o prace jest najczęściej proponowaną formą współpracy. Co gwarantuje ten rodzaj umowy? Tłumaczymy, na czym polega i czy warto zatrudnić się na podstawie umowy o pracę.

Umowa o pracę – na czym polega?

Umowa o pracę to czynność prawna, polegająca na złożeniu przez pracodawcę oraz pracownika oświadczeń woli, potwierdzających ustalone zasady współpracy, w określonym miejscu i czasie. Ustalone przez obie strony warunki zatrudnienia powinny być określone w umowie o pracę, którą należy sporządzić na piśmie. Dokument powinien zawierać następujące informacje:

  • Dane pracodawcy
  • Dane pracownika
  • Rodzaj umowy
  • Wymiar czasu pracy
  • Datę zawarcia porozumienia
  • Określone warunki pracy
  • Zasady wynagrodzenia
  • Miejsce i czas wykonywania pracy
  • Termin rozpoczęcia współpracy

Umowa o pracę jest regulowana przez Kodeks pracy i musi być zawarta zgodnie z określonymi tam przepisami. Prawo pracy chroni obie strony umowy i nakłada na pracowniku oraz pracodawcy konkretne przywileje i obowiązki wynikające z nawiązanej współpracy.

Rodzaje umowy o pracę

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje umowy o pracę:

Umowa o pracę na okres próbny – może być zawarta na okres maksymalnie 3 miesięcy, jest zawierana przy rozpoczęciu współpracy. Jej celem jest sprawdzenie, jak pracownik radzi sobie na danym stanowisku i czy odpowiadają mu określone warunki i zasady współpracy.

Umowa o pracę na czas określony –  jest to umowa terminowa, w której pracodawca i pracownik określają datę jej wygaśnięcia. Co ważne, umowa o pracę na czas określony może być zawarta między stronami maksymalnie trzykrotnie, o czym wskazują konkretnie przepisy Kodeksu pracy:

Zgodnie z art. 251 § 1 k.p. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Umowa o pracę na czas nieokreślony – jest zawierana bezterminowo. Ten rodzaj umowy jest najkorzystniejszy dla pracownika, bowiem daje poczucie stabilizacji i w pełni chroni interesy zatrudnionego.

Umowa o pracę – zasady

Podpisanie umowy o prace między stronami wiążę się z określonymi prawami i obowiązkami zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Przepisy Kodeksu pracy szczegółowo określają zasady dotyczące przyznawania urlopów, okresu wypowiedzenia, warunków zatrudnienia czy wypłaty wynagrodzenia i muszą być bezwzględnie przestrzegane.

Prawa i obowiązki pracownika

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest zobowiązany do wykonywania opisanych w umowie obowiązków pracowniczych w określonym miejscu i czasie, za ustaloną i również zawartą w umowie stawkę wynagrodzenia.

Ponadto ma on do wykorzystania pełnopłatny urlop wypoczynkowy, może skorzystać także z urlopu na żądanie, wychowawczego, macierzyńskiego czy ojcowskiego. Co więcej, w przypadku choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia chorobowego.

Jesteś w trakcie szukania pracy? Zobacz, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na rekruterze i zdobądź wymarzone stanowisko!

Prawa i obowiązki pracodawcy

Pracodawca, który postanowił zatrudniać na podstawie umowy o pracę, musi spełniać określone w dokumencie obowiązki. Są to m.in. wypłata wynagrodzenia w określonym terminie, zapewnienie odpowiednich warunków do pracy, ewidencja dokumentów i dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem, umożliwienie pracownikom skorzystanie z wszystkich wynikających z Kodeksu pracy świadczeń.

Oprócz tego pracodawca ma prawo do egzekwowania obowiązków pracowniczych, do zwolnienia pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub w wyjątkowych sytuacjach opisanych w Kodeksie pracy z pominięciem tego okresu.

Czy warto zatrudnić się na podstawie umowy o pracę?

Podczas nawiązywania współpracy między stronami to właśnie ten dokument jest najczęściej podpisywaną formą porozumienia. Czy warto zatrudnić się na podstawie umowy o pracę? Wiele zależy od oczekiwań i określonych preferencji pracownika. Dzięki przepisom regulowanym przez Kodeks pracy ten rodzaj umowy jest bezpieczną opcją, która chroni interesy pracownika i obliguje go do korzystania z wielu świadczeń. Również pracodawcy cenią sobie ten rodzaj zatrudnienia i chętnie oferują umowę o pracę kandydatom na dane stanowisko.