Poznaj tajniki grywalizacji

Już 12 maja odbędzie się darmowe spotkanie online, które wszystkim chętnym przybliży najważniejsze zasady grywalizacji i jej wykorzystania

Funkcjonowanie w świecie ekonomii uwagi prowadzi do rywalizacji o atencję odbiorców mediów. Wyzwanie skutecznego angażowanie i przekonywania dotyczy również działaczy społecznych. Tymczasem w wielu aspektach pomocny będzie telefon komórkowy. Jako narzędzie zmiany może służyć między innymi utrwalaniu dobrych nawyków – budowaniu nawyku regularnej aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, mindfullness czy uważności. Temu, jak robić to mądrze przy wykorzystaniu technik grywalizacji, zostanie poświęcone najbliższe wydarzenie TransferHUB, 12 maja.

Spotkanie poprowadzi Jacek Siadkowski, ekspert w dziedzinie grywalizacji i Tech for Good, współautor ponad 80 projektów opartych o grywalizację, autor poradnika „Grywalizacja. Zrób to sam!” i orędownik no-bullshit-gamification, opartej o mechanizmy ekonomii behawioralnej.

Pandemia zmienia codzienność

Pandemia pokazała wzajemną zależność kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, znaczenie rozwiązań technologicznych, ale i konieczność zadbania o relacje i dobrostan ludzi. Zmiany na rynku pracy i w samych organizacjach muszą nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, a ich celem powinno być zapewnienie warunków sprzyjających pracownikom: bezpieczeństwu finansowemu, fizycznemu, poczuciu sensu i przynależności. Stajemy przed pytaniem o to, jak zapewnić godną pracę, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem czy jej przedwczesną utratą. TransferHUB to przestrzeń do tego, aby szukać rozwiązań pozwalających zmierzyć się z wyzwaniami rynku pracy w nowej rzeczywistości. Zapraszamy do aktywnego udziału i zgłaszania inicjatyw stanowiących wkład w budowanie zrównoważonego rozwoju – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2020-2023.

Szczegółowe informacje na stronie TransferHub.pl