Opieka nad innymi i praca to nasza codzienność

53% Polek i Polaków uznaje że rozwiązaniem, które powinno być wdrożone systemowo, jako wynikające z Kodeksu Pracy, jest oferowanie znacznego wsparcia osobom łączącym pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad osobami dorosłymi

Wynika z badania zrealizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wielu dorosłych Polek i Polaków łączy pracę z opieką nad dziećmi i/lub dorosłymi bliskimi. W pierwszym przypadku główną rolę zdecydowanie częściej pełnią kobiety. Inaczej wygląda to w opiece nad dorosłymi osobami zależnymi, gdzie obciążenia jest bardziej równomiernie rozłożone między obiema płciami. Ciężar opieki – zarówno nad dziećmi, jak i dorosłymi osobami zależnymi – spoczywa w Polsce na rodzinie.

Skala wyzwań związanych z opieką ma duży wpływ na pozycję na rynku pracy. 16,4 proc. zatrudnionych pracuje na część etatu z powodu pełnienia obowiązków opiekuńczych. A spośród biernych zawodowo w Polsce prawie jedną trzecią stanowią osoby niepodejmujące zatrudnienia z powodu pełnienia obowiązków opiekuńczych.

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!

Zmiany demograficzne wpływają na firmy

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w UE. Pilnym wyzwaniem staje się długofalowe, strategiczne podejście do wsparcia osób łączących pracę z opieką nad osobami dorosłymi – np. rodzicami. Nic więc dziwnego, że 53% Polek_ów uznaje że rozwiązaniem, które powinno być wdrożone systemowo, jako wynikające z Kodeksu Pracy, jest oferowanie znacznego wsparcia osobom łączącym pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad osobami dorosłymi.

Problemy, z którymi borykają się zatrudnieni opiekujący się dorosłymi osobami zależnymi dostrzegają także pracodawcy. Jedynie co piąty z nich uznaje dotychczas obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne wspierające opiekę nad dorosłymi za wystarczające. Dla porównania, w przypadku opieki nad dziećmi ten odsetek sięga blisko 60 proc.

Polki i Polacy są nadmiernie obciążeni łączeniem pracy z opieką. Ta z kolei utożsamiana jest głównie z zajmowaniem się dziećmi, mimo że w dobie starzejącego się społeczeństwa coraz szybciej rosną wyzwania związane z opieką nad dorosłymi osobami zależnymi – najczęściej rodzicami czy teściami. Dlatego ważne, aby w polskiej transpozycji dyrektywy work-life balance uwzględnić także ten aspekt. A także wykorzystać potencjał drzemiący w męskiej części polskiego społeczeństwa. To szansa nie tylko na partnerskie dzielenie opieki w rodzinie, co miałoby pozytywny wpływ na aktywność i rozwój zawodowy kobiet, ale także przestrzeń do rozwoju zainteresowania mężczyzn pracą w sektorze usług opiekuńczych – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W praktyce jednym z kluczowych problemów są rozbieżności między rozwiązaniami preferowanymi przez osoby pracujące i pełniące opiekę rodzinną a oferowanymi przez pracodawców rozwiązaniami. Wielu zatrudnionych nie jest usatysfakcjonowanych tym, w jaki sposób w ich miejscu pracy wspiera się opiekunów.

Pracodawcy widzą potrzebę systemowego zachęcania mężczyzn do pełnienia ról opiekuńczych, potrzebują jednak wiedzy i pomocy w finansowaniu wsparcia pracownic opiekunek i pracowników opiekunów. Intuicja pracodawców odpowiada trendom i społeczno-kulturowym w Polsce, związanymi z coraz większą otwartością Polek i Polaków na włączanie mężczyzn w opiekę i partnerskie dzielenie opieki między kobietami i mężczyznami.