On czy Ona, czyli kto trzyma rękę na zarobionych pieniądzach?

Zarobić to jedno, ale potem mądrze wydać, to już inna kwestia. Okazuje się, że ponad połowa badanych domowy budżet planuje wspólnie z życiowym partnerem, ale niewiele ponad 40 proc. posiada z nim wspólne konto. Jednocześnie do samodzielnego planowania wydatków na dom przyznaje się aż 41 proc. kobiet i tylko 26 proc. mężczyzn – wynika z najnowszego raportu „Sytuacja materialna Polaków”. Jakie dodatkowe tendencje związane z planowaniem wydatków wykazują polskie gospodarstwa domowe?

Wyniki wskazują, że w większości Polacy planują budżet wspólnie ze swoim życiowym partnerem. Kobiety częściej przypisują sobie zasługi samodzielnego planowania budżetu niż mężczyźni, a ci są o kilka punktów procentowych bardziej chętni do wspólnego planowania budżetu.

Bardzo mały procent ankietowanych korzysta przy tym z usług specjalisty (tylko 1 proc. mężczyzn). Może to świadczyć o tym, iż nasze społeczeństwo wciąż uważa zasięganie porady u specjalisty za niepotrzebną i drogą fanaberię i nieufnie podchodzi do ingerencji osób trzecich w kwestii zarządzania prywatnymi finansami.

Planowanie budżetu to pierwszy krok do świadomego wydawania pieniędzy – czy jednak osoby odpowiedzialne za planowanie budżetu to również decydenci mający wpływ na decyzje zakupowe w gospodarstwie domowym? Kobiety zapytane o tę kwestię w 48 proc. stwierdziły, iż to one są odpowiedzialne za decyzje zakupowe. Jedynie 2 proc. z nich przypisuje ten obowiązek wyłącznie partnerowi. Druga połowa (46 proc.) deklaruje, że podejmuje decyzje razem z nim, a 4 proc. – iż zajmuje się tym jeszcze inny członek gospodarstwa domowego.

Mężczyźni przyznają się do podejmowania decyzji zakupowych w 31 proc. Dominację partnerki w tej kwestii potwierdza tylko 3 proc. mężczyzn, natomiast współpracę w zakresie podejmowanych decyzji deklaruje o 10 punktów procentowych więcej panów niż pań. 10 proc. męskich ankietowanych zrzuca ten obowiązek na innego członka gospodarstwa domowego.

Raport  „Sytuacja materialna Polaków” zrealizowano na zlecenie Lindorff SA.