Okiem rekrutera: jakie elementy w CV są najważniejsze?

Rekruter czytając CV kandydatów skupia się na najważniejszych kwestiach – czyli kompetencjach, które poszukiwane są przez klienta. Resztę pomija. Celem kandydata w tym wypadku powinno być wyeksponowanie w dokumencie tych elementów, które są określone w opisie stanowiska.

Praca rekrutera ma jeden cel: zaproponować klientowi profile kandydatów najbardziej spójne z jego oczekiwaniami.

Codziennie rekruterzy analizują setki CV oraz profili kandydatów (np. na Goldenline). Zazwyczaj rekruter prowadzi kilka projektów jednocześnie, a jego bonus stanowiący istotny element wynagrodzenia, uzależniony jest od ilości zatrudnionych osób. Firmy rekrutacyjne udzielają również kilkumiesięcznej gwarancji na zaproponowanego kandydata. W praktyce oznacza, że jeśli kandydat w czasie gwarancji zostanie zwolniony lub sam zrezygnuje, to wówczas rekruter jest zobowiązany do znalezienia nowego kandydata bez dodatkowej opłaty. Żeby odnieść sukces w pracy, rekruter powinien działać szybko i skutecznie. 

Na co rekruter zwraca szczególną uwagę czytając CV?

W 2012 r. amerykański portal pracy „The Ladders”* przeprowadził  tzw. badanie „eye tracking” (śledzenie drogi wzroku)  na 30 rekruterach w przeciągu 10 tygodni. Podczas badania analizowano następujące kwestie:

  • na której części CV i profilu on line skupia uwagę rekruter i w jakim czasie, jak szybko przenosi wzrok z jednej sekcji  do kolejnej, które części profilu i CV były przez niego pomijane (nie były czytane), które elementy szczególnie przyciągały jego  uwagę podczas przeglądania.

Podczas badania oszacowano również, że rekruter spędza 6 sekund na pierwszym zapoznaniu się  z CV (podczas tych 6 sekund decyduje czy zapoznawać się z dokumentem bardziej szczegółowo).

Z badania wynika, że:

–  rekruter poświęca 80% czasu na następujące treści: imię i nazwisko, obecne stanowisko/firma, data rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia ostatniej pracy, poprzednie stanowisko i firma, edukacja.

– pozostały czas poświęca na zapoznanie się z konkretnymi kompetencjami  lub słowami kluczami związanymi z konkretnym stanowiskiem (ujętymi w opisie stanowiska), na które poszukuje kandydata

Autorzy badania polecają, żeby podczas pisania CV zwrócić uwagę na następujące kwestie:

dokument powinien być dobrze zorganizowany, a poszczególne sekcje łatwe do czytania i odnalezienia  (przeczy to popularnym aczkolwiek niczym nie popartym stwierdzeniem, że CV musi się wyróżniać).

informacje powinny być zsyntetyzowane – krótkie i konkretne (nie używajmy ozdobników takich jak ”zmotywowany, dobrze zorganizowany, skuteczny”)

– historia zatrudnienia powinna rozpoczynać się od aktualnie (lub ostatnio) zajmowanego stanowiska

– zdjęcie w CV jest zbędne, ponieważ rozprasza uwagę, a nie stanowi podstawy do oceny kandydata

Analiza badania dowiodła, że rekruterzy wyżej cenią profesjonalnie przygotowane CV  (o 60% lepiej je oceniają niż napisane nie zgodnie ze standardami). Warto zatem skorzystać z usługi doradcy kariery/career coacha, żeby mieć pewność, że nasz dokument jest stworzony wg obowiązujących trendów. Źle skonstruowany utrudnia podjęcie decyzji  o tym, czy dany kandydat odpowiada oczekiwaniom klienta.

CV pod konkretną ofertę  pracy – pamiętaj:

  1. Komunikuj się językiem pracodawcy. Przeanalizuj dokładnie opis stanowiska – użyj „słów kluczy” w nim się pojawiających. Pokażesz w ten sposób, że posiadasz umiejętności, których poszukuje potencjalny pracodawca. Jeśli Twoje CV nie koresponduje z opisem stanowiska to Twoje szanse na rozmowę rekrutacyjną mogą być bardzo niskie.
  2. Usuń zbędne informacje (np. szczegółowe opisy obowiązków sprzed 10 lat nie związane z opisem stanowiska).
  3. Komunikuj się precyzyjnie – zmieść CV na 2 stronach. Nie dodawaj tytułu „curriculum vitae” , nie zawieraj szczegółowych informacji dot. twojego wieku, adresu zamieszkania, stanu cywilnego. Wystarczy imię i nazwisko, adres mailowy (prywatny), numer telefonu (prywatny), ewentualnie miasto, w którym mieszkasz (jeśli jesteś otwarty na relokację to dopisz to), link do profilu na Goldenline.  Z łatwością zmieścisz te dane w nagłówku oszczędzając w ten sposób miejsce w dokumencie.
  4. Przygotuj krótkie, ale treściwe podsumowanie zawodowe. Warto zawrzeć następujące informacje: swój staż w branży, sektorze, stanowisku czy też np. doświadczenie w obszarach przedstawionych w opisie stanowiska, główne zawodowe osiągnięcia, ważne certyfikaty, uprawnienia, jeśli są na danym stanowisku poszukiwane. Podsumowanie tak naprawdę ma zachęcić czytającego do dalszej analizy naszego CV. Najlepiej napisać go w 4-5 podpunktach. W profilu lub tuż pod nim warto ująć kluczowe kompetencje* – dostosuj je kierując się oczekiwaniami potencjalnego pracodawcy.
  5. Opisz swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynając od aktualnie zajmowanego stanowiska. Nie zapomnij o datach – miesiąc i rok. Warto ująć: linię raportowania, kluczowe cele, główne obowiązki, zakres zadań (lokalny, regionalny, globalny). Zachęcam też do dodania linku do strony firmy, w której pracujemy i krótkiego jednozdaniowego opisu (branża, zakres działania). Opisz bardziej szczegółowo ostatnie dwa stanowiska lub ostatnie 10 lat pracy, poprzednie stanowiska jedynie zasygnalizuj. Ogranicz się do dat, firm i nazw stanowisk.
  6. W ostatniej sekcji opisz swoją edukację. Zasada jest taka sama jak przy opisywaniu doświadczenia. Zacznij od ostatniego stopnia naukowego lub ostatnio ukończonych studiów podyplomowych. Dodaj kursy oraz szkolenia. Skup się na tych, które mogą być interesujące z punktu widzenia stanowiska, na które aplikujesz. Dodaj informację na temat poziomu znajomości języków obcych.
  7. Nie zapomnij o klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Sprawdź także mój szczegółowy artykuł o tym, jak dopasować CV do oferty pracy

*Kompetencje to osobiste dyspozycje  w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Przejawiają się one w zachowaniach i pozwalają realizować zadania na odpowiednim poziomie. Kompetencje można podzielić na tzw. zawodowe (hard skills) i społeczne (soft skills). W CV polecam skupić się głównie na kompetencjach zawodowych, gdyż te w większości przypadków stanowią słowa klucze, na które zwracają uwagę rekruterzy. Jeśli np. ktoś poszukuje project managera, to słowem kluczem będzie kompetencja „project management” – zarządzanie projektem. Polecam ujęcie tej kompetencji w CV bardziej niż np. zarządzanie ludźmi, które stanowi istotę zarządzania projektami, ale nie jego podstawę.

Źródła: Raport „The Laders”