Odkryj w sobie innowacje

9 czerwca odbędzie się webinarium informacyjne o inkubatorze TransferHub

Podczas spotkania można będzie dowiedzieć się: jak działa program; co zyskają osoby, które zgłoszą się w prowadzonym naborze; jakie wsparcie otrzymają; jak skutecznie aplikować do inkubatora. W drugiej części webinarium będzie czas na zadawanie pytań i możliwość skonsultowania pomysłu, który chce się zgłosić.

O inkubatorze opowie zespół TransferHub, członkowie komisji konkursowej oraz osoby, które otrzymały grant w pierwszym naborze.

18 czerwca upływa termin naboru zgłoszeń do TransferHub. Poszukujemy nowatorskich pomysłów, które koncentrują się wokół tematu szeroko rozumianego zatrudnienia. Szczególnie interesuje nas praca kobiet, społeczne skutki automatyzacji i robotyzacji pracy oraz rozwiązania odpowiadające na wyzwanie starzenia się społeczeństwa. Zapraszam na webinarium informacyjne oraz do Inkubatora – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, koordynatorka TransferHub i prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Termin spotkania: 9 czerwca, godz. 10.00-12.00 (aplikacja Zoom)

Udział w webinarium jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.

Zgłoś swój pomysł

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia w jednej z trzech ścieżek tematycznych: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Nabór innowacyjnych projektów trwa do 18 czerwca br., a rozwiązania można zgłaszać poprzez stronę inkubatora.

Pandemia pokazała wzajemną zależność kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, znaczenie rozwiązań technologicznych, ale i konieczność zadbania o relacje i dobrostan ludzi. Zmiany na rynku pracy i w samych organizacjach muszą nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, a ich celem powinno być zapewnienie warunków sprzyjających pracownikom: bezpieczeństwu finansowemu, fizycznemu, poczuciu sensu i przynależności. Stajemy przed pytaniem o to, jak zapewnić godną pracę, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem czy jej przedwczesną utratą. TransferHUB to przestrzeń do tego, aby zmierzyć się z wyzwaniami nowej rzeczywistości w zakresie pracy. Zapraszamy do aktywnego udziału i zgłaszania inicjatyw stanowiących wkład w budowanie zrównoważonego rozwoju – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2020-2023.

Znajdź inspiracje do rozwoju swojej kariery i kompetencji. Skorzystaj bezpłatnie z naszych e-booków: Karierowy Kompas i Wygraj rekrutację.