Najlepsze Miejsca Pracy™ w Europie 2022 aż 15 firm z Polski

Tegoroczny ranking Najlepszych Miejsc Pracy™ w Europie pokazuje, że firmy z Polski mogą z powodzeniem konkurować z europejskimi pracodawcami. 15 laureatów wśród 150 firm wyróżnionych przez Great Place to Work® w tym rankingu to jak dotychczas najlepszy wynik naszego kraju

Pierwsze miejsce na liście 50 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy™ w Europie, zatrudniających od 500 pracowników wzwyż, zajęła turecka spółka telekomunikacyjna Turkcell Global Bilgi. Listę 50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy™ w Europie, zatrudniających od 50 do 499 pracowników, otwiera szwajcarska firma informatyczna UMB AG, a wśród 25 Najlepszych Małych Miejsc Pracy™, z zatrudnieniem poniżej 50 osób, pierwsze miejsce przypadło irlandzkiej firmie Global,reprezentującej branżę medialną. W kategorii 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy™ pierwsze miejsce w rankingu obronił DHL Express, który także w zeszłym roku był na szczycie listy europejskiej.

Blisko 1/3 laureatów (31%)  to firmy z branży IT. Na drugim miejscu (15%) uplasowały się firmy świadczące usługi profesjonalne, a za nimi (11%) firmy z sektora finansowego. Kolejne miejsca należą do sektora handlu (8%), produkcji (5%) oraz edukacji i szkoleń (5%). 

Silna polska reprezentacja

Po raz kolejny możemy być dumni, że Polska ma tak liczną reprezentację na europejskiej liście i to nie tylko wśród 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy, ale także na pozostałych 3 listach, klasyfikujących firmy z poszczególnych krajów w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.

Bardzo wysokie, drugie miejsce w klasyfikacji Najlepszych Dużych Miejsc Pracy™ w Europie, podobnie jak w roku ubiegłym, należy do Sii Polska, co jest ogromnym sukcesem tej firmy informatycznej. Firma zatrudnia ponad 6 tysięcy osób, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla zarządzających, aby stworzyć warunki pracy doceniane przez tak duży i siłą rzeczy różnorodny zespół.  Wśród firm dużych Polskę reprezentują ponadto jeszcze 2 świetne firmy: Objectivity (IT) i Blachotrapez (produkcja).

Polskim przedstawicielem na liście Najlepszych Średnich Miejsc Pracy™ jest Idego Group,  a reprezentantem Polski na liście Najlepszych Małych Miejsc Pracy™ Covenant.dev S.A. Obie spółki to firmy informatyczne, obecne w zestawieniu europejskim po raz drugi z rzędu.

Ważnym kryterium przy wyłanianiu listy Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy™ jest możliwie największy zasięg oddziaływania, jakie te firmy osiągają w regionie. Dlatego liczba oddziałów z poszczególnych krajów, które zakwalifikowały się uprzednio na lokalne listy, ma znaczenie. Warunkiem minimum jest obecność na co najmniej 3 listach krajowych. Aż 10 polskich oddziałów przyczyniło się do tego, aby ich międzynarodowa firma znalazła się wśród 25 najlepszych w Europie. Są to: DHL Express (1. miejsce na liście), Hilton, Stryker, Cisco, Bristol-Myers Squibb, Cadence, Fronius, Goupe SEB, Atos i Biogen.

Pod względem liczby firm na liście, reprezentacja 15 firm lokuje Polskę w połowie stawki, na równi z takimi krajami jak Niemcy czy Austria.

Co wyróżnia Najlepsze Miejsca Pracy

Aby trafić na listę Najlepszych Miejsc Pracy™, firmy muszą przede wszystkim uzyskać dobrą opinię od swoich pracowników. To ich głos wyrażony w anonimowej ankiecie jest kluczowy. Ankieta bada opinie pracowników o firmie pod kątem wielu aspektów, m.in.: zaufania do firmy, relacji z przełożonymi, atmosfery w pracy, możliwości rozwoju osobistego i zawodowego czy poczucia bezpieczeństwa. Tegoroczni laureaci Europe’s Best Workplaces™ zostali w sposób szczególny docenieni m.in. za sprawne i uczciwe zarządzanie organizacją. Aż 88% pracowników zadeklarowało, że ich przełożeni dotrzymują swoich obietnic. 83% ceni fakt, że są przez przełożonych angażowani w podejmowanie decyzji, zwłaszcza tych, które mają wpływ na ich pracę. Co ważne, 74% jest zdania, że ich wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy, a firma uczciwie dzieli się z nimi swoimi zyskami. Wysokie noty firmy otrzymały także za programy i codzienne działania, które pozwalają ludziom zachować równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Takie podejście w swoich firmach potwierdza aż 86% pracowników . Taki sam odsetek pracowników wyraził opinię, że ich firma stwarza odpowiednie warunki, aby mogli efektywnie pracować i jednocześnie cieszyć się dobrym samopoczuciem psychicznym i emocjonalnym.

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!