Myślisz o zmianie pracy? Na co poza wynagrodzeniem możesz liczyć? Co warto negocjować?

Świadczenia dodatkowe otrzymuje aż 90% pracowników. Zdecydowana większość firm oferuje podstawowy pakiet opieki medycznej oraz kartę sportową. Niestety oferowane benefity tylko częściowo odpowiadają na potrzeby pracowników. Dla zatrudnionych największe znaczenie ma prywatna opieka medyczna, lecz w rozszerzonym pakiecie oraz możliwość pracy elastycznej.

Jak pokazują wnioski z Raportu płacowego Hays Poland, tegoroczna oferta standardowych świadczeń, proponowanych najczęściej pracownikom, jest bardzo podobna do zeszłorocznej. Prym wiedzie opieka medyczna oraz karta sportowa. Ponad połowa pracodawców zawiera w swojej ofercie również wyjazdy integracyjne oraz narzędzia pracy, których pracownicy mogą używać w czasie prywatnym.

W skład pakietu świadczeń coraz częściej wchodzi ubezpieczenie na życie, dofinansowanie dodatkowej edukacji oraz możliwość pracy elastycznej. W ofercie pracodawców widoczna jest również rosnąca troska o dobre samopoczucie pracowników. Na popularności zyskuje polisa lekowa, bezpłatna opieka stomatologiczna, dodatkowe przerwy w pracy na aktywność fizyczną, a nawet gabinet lekarski i zabiegi rehabilitacyjne dostępne w firmie. Ponadto 60% firm różnicuje ofertę świadczeń dodatkowych dla swoich pracowników. Przykładem są samochody służbowe, dostępne najczęściej wyłącznie dla kadry zarządzającej.

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Pomimo wysiłków pracodawców, aż 43% zatrudnionych nie jest usatysfakcjonowanych z otrzymywanych świadczeń dodatkowych. Pracownicy nie doceniają benefitów głównie dlatego, że są nieodpasowane do ich potrzeb. – Na przestrzeni lat coraz ważniejszym benefitem dla pracowników staje się ubezpieczenie na życie oraz rozmaite formy dofinansowań – edukacji, posiłków, opieki nad dziećmi. Pracownicy bardzo precyzyjnie określają swoje oczekiwania. Pozytywnym trendem jest to, że coraz więcej pracodawców chce słuchać i zamiast standardowego pakietu świadczeń sięga po rozwiązania będące realną odpowiedzią na konkretne potrzeby. Przykładem jest pierwsze na rynku ubezpieczenie zdrowotne połączone z pomocą prawną, aplikacja wspierająca work-life balance zatrudnionych oraz nowatorskie programy oszczędnościowe – komentuje Paula Rejmer, dyrektor w Hays Poland. Pracownicy nie doceniają benefitów również dlatego, że nie jest im znana ich wartość. Komunikacja – a raczej jej brak – to obok niedopasowania do oczekiwań jeden z błędów pracodawców.

Które świadczenia znalazły się na tegorocznej liście najistotniejszych dla zatrudnionych? Podobnie jak w zeszłym roku najważniejsza pozostaje opieka medyczna, ale w rozszerzonym wariancie oraz możliwość pracy elastycznej, ceniona przez przedstawicieli wszystkich pokoleń na rynku pracy. Waga, jaką pracownicy przypisują elastyczności w miejscu pracy jest widoczna w badaniach Hays od kilku lat. Pomimo iż możliwości takie deklaruje 70% firm, to – jak również wynika z badania – oferowane rozwiązania są niedopasowane do potrzeb pracowników, którzy często także nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat dostępnych dla nich rozwiązań. Tymczasem praca elastyczna ma tak duże znaczenie dla pracowników, ponieważ jest to jedno z narzędzi ułatwiających zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, tzw. work-life balance. A równowaga ta jest zachwiana w życiu niemal 40% pracowników.

Ważnym aspektem w zakresie świadczeń dodatkowych pozostaną również trendy i moda – m.in. na zdrowe nawyki żywieniowe, aktywny styl życia, wspieranie zrównoważonego rozwoju. Zawsze należy jednak mieć na uwadze, że idealna polityka świadczeń pozapłacowych powinna wspierać wartości promowane przez organizację. – Jeśli firma kieruje się określonym zestawem wartości i w zgodzie z nimi dobiera zarówno pracowników, jak i benefity, to zwiększa szansę na stworzenie organizacji złożonej z zadowolonych profesjonalistów – dodaje Jadwiga Miśtak, ekspertka ds. HR w Hays Poland.