Młodzi Polacy dłużej mieszkają z rodzicami

Młodzi Polacy dłużej mieszkają z rodzicami niż Polki. Z najnowszych danych Eurostatu, że w 2020 roku młodzi ludzie w Unii Europejskiej opuszczali dom rodzinny mając średnio 26,4 lata. W Polsce to średnio 28,1 lat

Rekordziści pochodzą z Chorwacji – mieszkają z rodzicami do 32. roku życia. Eksperci Personnel Service wskazują, że pandemia, która w szczególny sposób wpłynęła na młodych ludzi może dodatkowo wpłynąć na dłuższe pozostawanie młodych w domach rodzinnych.Okazuje się, że w większości krajów północnej i zachodniej Europy młodzi ludzie opuszczają dom rodzinny mając dwadzieścia parę lat. Natomiast w krajach na południu i wschodzie ta średnia oscyluje wokół trzydziestki.

Z danych Eurostatu wynika, że w krajach Unii Europejskiej mężczyźni opuszczają gospodarstwa domowe później niż kobiety – średnio 27,4 lata vs. 25,4 lata u kobiet. Tendencja ta była obserwowana we wszystkich krajach, tj. młode kobiety wyprowadzały się z domu rodzinnego wcześniej niż młodzi mężczyźni. Jedynym wyjątkiem była Szwecja, ale różnica jest niewielka (zaledwie 1 miesiąc).

Największe różnice między płciami stwierdzono w Rumunii, gdzie młodzi mężczyźni wyprowadzali się z domu rodzinnego w wieku 30 lat, a kobiety w wieku 25,5 lat (różnica między płciami wynosi 4,5), a następnie w Bułgarii, gdzie mężczyźni wyfruwali z gniazda w wieku 32 lat, a kobiety 27,8 lat (różnica wynosi 4,2). W Chorwacji zarówno młodzi mężczyźni, jak i kobiety wyprowadzili się najpóźniej w UE (w wieku odpowiednio 34 i 30,9 lat), co stanowi trzecią co do wielkości różnicę między płciami wynoszącą 3,1.

Szwecja, Luksemburg i Estonia odnotowały najmniejsze różnice między płciami, wynoszące odpowiednio 0,1, 0,4 i 0,5 między młodymi mężczyznami i kobietami opuszczającymi dom rodzinny.

Różnica między płciami była bardziej wyraźna w krajach, w których młodzi ludzie opuszczali dom rodzinny później. Natomiast w tych miejscach, gdzie wcześniej młodzi opuszczają dom, różnica jest mniejsza. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę, że możliwość wyprowadzki często determinuje podjęcie jakiejkolwiek pracy, nawet dorywczej, która pozwala na pokrycie części lub całości wydatków związanych z samodzielnym mieszkaniem. Jeżeli do tego jest to praca w sektorze, który interesuje  młodą osobę i z którą wiąże przyszłość, jest to najlepszy start w dorosłość i budowanie własnej kariery zawodowej – podsumowuje Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Szukasz swojej ścieżki na rozwój? Zaglądaj do Centrum Kariery Goldenline. Zachęcamy też do przeglądania ofert pracy i lektury naszych e-booków, w tym najnowszego Mistrzowskie Rekrutacje.