Liczba dni urlopu na umowie o pracę – od czego zależy?

Pracujesz na podstawie umowy o pracę i nie wiesz, ile dni urlopu wypoczynkowego masz do wykorzystania w ciągu roku? Ilość wolnego zależy od kilku ważnych czynników. Jakich? Tłumaczymy, jak obliczyć dni urlopu wypoczynkowego na umowie o pracę

Liczba dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Jednak nie każdy ma w swojej puli taką samą liczbę dni do wykorzystania. Od czego zależy ilość dostępnych dni wolnych? Zgodnie z Kodeksem pracy osoby zatrudnione na pełen etat w ciągu roku mają do wykorzystania 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Kto może liczyć na dodatkowe 6 dni?  Artykuł 154 Kodeksu pracy brzmi następująco:

Art.  154.  [Wymiar urlopu wypoczynkowego]

§  1.

Wymiar urlopu wynosi:

1)20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2)26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

§  2.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§  3.

Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Od czego zależy liczba dni urlopu wypoczynkowego?

Co te przepisy oznaczają w praktyce? Otóż osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez okres krótszy niż 10 lat w ciągu roku ma do wykorzystania 20 dni urlopu wypoczynkowego. Natomiast pracownicy, którzy od co najmniej 10 lat są zatrudnieni na podstawie tej umowy, mogą liczyć na 26 dni urlopu.  Czy rzeczywiście trzeba pracować przez 10 lat, aby mieć 26 dni urlopu wypoczynkowego? Okazuje się, że niekoniecznie, bowiem do tego okresu sumują się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia oraz okres trwania nauki.

Ile lat nauki można wliczyć do stażu pracy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy do stażu pracy można wliczyć następujące okresy trwania nauki:

  • Szkoła zasadnicza lub zawodowa – maksymalnie 3 lata
  • Szkoła średnia zawodowa – maksymalnie 5 lat
  • Szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
  • Szkoła policealna – 6 lat
  • Szkoła wyższa – 8 lat (studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie)

Warto zaznaczyć, że okresy nie sumują się, w związku z tym pracownik do stażu pracy może doliczyć najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Oprócz okresu nauki do wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się również czas: pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czynnej służby wojskowej lub zastępczej, legalnej pracy za granicą, okres wypowiedzenia oraz urlopu wychowawczego. Wszystkie wymienione wyżej zasady są uregulowane przepisami kodeksu pracy. Należy zaznaczyć, że osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, nie są zobligowane do pobierania urlopy wypoczynkowego w przedstawionych zakresie, bowiem nie obowiązuje ich Kodeks pracy.

centrum kariery cv dokumenty aplikacyjne działanie efektywność goldenline GoldenLine od kuchni kariera kariera zawodowa kompetencje marka osobista motywacja nowa praca nowe oferty pracy oferty pracy oferty zatrudnienia personal branding porada porady goldenline porady rekrutacyjne praca praca biurowa praca w IT praca zdalna pracownicy przegląd pracy rekrutacja rozmowa kwalifikacyjna rozmowa rekrutacyjna rozwój rozwój kompetencji rozwój osobisty rozwój zawodowy rynek pracy sukces szukam pracy szukanie pracy umiejętności weekendowy przegląd pracy wynagrodzenia wynagrodzenie zarobki zatrudnienie zmiana pracy ścieżka kariery

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!