Lekka praca biurowa to mit. Większość narzeka na stres, ból i brak światła słonecznego

Wielogodzinne ślęczenie przed monitorem, brak ruchu, stres i podjadanie przy biurku powodują, że już w młodym wieku zaczynamy odczuwać negatywne skutki takie stylu życia. Na co najczęściej skarżą się pracownicy biurowi?

Wyniki Raportu HealthDesk* pokazują, że praca biurowa kojarząca się często z posadą marzeń, niesie za sobą istotne konsekwencje w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego. Aż 79 proc. pracowników biurowych odczuwa ból bezpośrednio związany z wykonywaną pracą, 81 proc. osób odczuwa stres, z czego dla co czwartego zatrudnionego jego poziom jest uporczywy. Dodatkowo aż 73 proc. pracowników biurowych odczuwa skutki niedoboru światła słonecznego w okresie zimowym. Prawie dla czterech na pięciu z nich, brak słońca objawia się poczuciem zmęczenia i spadkami energii.

Ból codziennej pracy

W Raporcie HealthDesk zdiagnozowana została strefa bólowa dotykająca górnych partii ciała u pracowników biurowych. Ponad połowa zatrudnionych czuje dyskomfort bólowy szyi podczas wykonywanej pracy. Pracownicy wskazują również na ból takich części ciała jak: łopatka (42 proc.), głowa (35 proc.) i barki (31 proc.). W dolnych partiach ciała pracownicy najczęściej skarżą się najczęściej na ból kości krzyżowej (51 proc.). Co piąty pracownik cierpi także na ból oczu w pracy.

Rozdrażnione biura i praca przez sen

Obraz ten dopełniają fakty dotyczące samopoczucia i zdrowia psychicznego, które wskazują, iż co drugi pracownik biurowy dotknięty stresem w pracy reaguje rozdrażnieniem (51 proc.), 40 proc. doskwiera złe samopoczucie i prawie tyle samo ma problemy ze skupieniem się (39 proc.). Aż 36 proc. pracowników pod wpływem stresu czuje się przytłoczona obowiązkami, a co czwarty ma z powodu stresu niższą efektywność. Prawie jeden na pięciu zatrudnionych nie odpocznie w nocy, ponieważ ma problemy z zasypianiem lub śni o pracy (18 proc.).

Sezon zimowy w biurach: braki słońca, spadki nastrojów i motywacji

Nastroje pracowników biurowych zmieniają się również wraz z porą roku. Zima to czas ich zmniejszonej ekspozycji na słońce. Z tego powodu 66 proc. badanych deklaruje pogorszenie nastroju, 46 proc. więcej śpi, a 41 proc. dotyka spadek motywacji. Zimą, co trzecia osoba odczuwa również zwiększony głód na węglowodany spowodowany brakiem dostępu do światła słonecznego. Objawy te mogą być zaklasyfikowane jako symptomy sezonowej depresji.

-Analiza zdrowia pracowników biurowych w Polsce pokazuje, że mamy o co zadbać. Większość zatrudnionych doświadcza realnego bólu w pracy, wykonując obowiązki w dużym stresie i doświadczając braku słońca z konsekwencjami, o których nigdy wcześniej nie myśleliśmy” – mówi Przemysław Jaczewski, General Manager HealthDesk i ekspert wellness.

*Dane do Raportu zebrane zostały w wyniku badań ilościowych (CAWI) przeprowadzanych przez HealthDesk, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego uzupełnianego w drodze samooceny przez 1.300 rzeczywistych i aktywnie zatrudnionych pracowników biurowych w Polsce w latach 2017 – 2018