Czy to już mobbing?

Często zaczyna się niewinnie od niestosownych żartów i dwuznacznych uwag, ale w razie braku odpowiedniej reakcji może skończyć się na poniżaniu, wyalienowaniu z zespołu pracowników i psychicznym nękaniu. Mobbing jest…